Ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Aleksandar Vranješ prisustvovao je, a potom i učestvovao, na prezentaciji o BiH, koju su 22. januara 2020. godine u Kulturno – informativnom centru Ambasade Bosne i Hercegovine u Zagrebu organizovali maturanti zagrebačke Gornjogradske gimnazije.

Tokom prezentacije učenici su, u okviru fakultativnog predmeta Hrvatska u jugoistočnoj Evropi, pokazali šta su naučili o Bosni i Hercegovini, njenoj istoriji, geografskim karakteristikama, osobinama reljefa i voda. Posebnu pažnju su posvetili specifičnostima bosanskohercegovačkog stanovništva, privredi, turističkim znamenitostima te kulturno –istorijskoj baštini.

Nakon prezentacije učenici su imali priliku razgovarati sa ambasadorom Vranješom, koji je izrazio želju i spremnost Ambasade da se ovaj vid saradnje nastavi i u budućnosti. S ciljem olakšanog izučavanja ovog fakultativnog predmeta ambasador je obećao pokloniti Gornjogradskoj gimnaziji geografsku kartu Bosne i Hercegovine.

Izvor:MVP BiH