Novoimenovani ambasador Australije za Bosnu i HercegovinuNJ. E. Ian David Grainge Biggs posjetio je u srijedu 8. novembra 2023. godine Univerzitet u Sarajevu, gdje se susreo sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom. U pratnji ambasadora Biggsa bili su Declan Connor, drugi sekretar Ambasade i Nada Muster, stručna saradnica, a delegaciju Univerziteta, pored rektora Škrijelja, činili su prorektorica za međunarodnu saradnju prof. dr. Enita Nakaš i prorektor za finansije prof. dr. Tarik Zaimović. Sastanku su prisustvovali i prof. dr. Hariz Halilović, nagrađivani antropolog i autor, profesor globalnih studija na RMIT Univerzitetu, i dr. Adis Elias Fejzić, skulptor i vizualni umjetnik, asistent na RMIT Univerzitetu.

Ostvarivanje saradnje između Ambasade Australije za BiH i Univerziteta u Sarajevu, te akademske saradnje između univerziteta u Australiji i Univerziteta u Sarajevu bile su samo neke od tema u okviru prve posjete ambasadora Biggsa Univerzitetu u Sarajevu.

Posebna pažnja posvećena je ostvarenoj saradnji između RMIT Univerziteta i Univerziteta u Sarajevu, ozvaničenoj potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između ove dvije visokoobrazovne institucije u oktobru ove godine. Memorandum ima za cilj omogućiti istraživačku saradnju, razmjenu nastavnika i članova osoblja, razmjenu studenata, posebne akademske programe, projekte i druge aktivnosti, te saradnju kroz zajedničke projekte i mentorstva.

U toku susreta je istaknuta važnost ulaganja u obrazovanje i kulturu, te je naglašen značaj međuuniverzitetske saradnje, kao i zajedničkog rada na poljima kulture, nauke i obrazovanja.

Ambasador Biggs je naglasio da upravo usluge u sektoru obrazovanja imaju značajan udio u ukupnom australijskom izvozu, što međuuniverzitetsku saradnju čini jednim od prioriteta australijske vanjske politike. Pri tome, prema riječima ambasadora Biggsa, Australija ne želi biti država koja trajno zadržava studente i stručnjake iz drugih zemalja, već prostor razmjene studenata i nastavnika i realizacije zajedničkih naučnoistraživačkih projekata. U pogledu uspostavljanja akademske saradnje između Australije i Bosne i Hercegovine, ambasador Biggs je naglasio multikulturalni karakter obje zajednice naglašavajući da će upravo razumijevanje suštine multikulturalnosti olakšati sve oblike zajedničkog djelovanja i rada. Uspješna saradnja sa RMIT Univerzitetom sigurno je uvod u saradnju sa drugim univerzitetima iz Australije, istakao je ambasador Biggs.

Rektor Škrijelj je istakao da saradnja sa RMIT Univerzitetom predstavlja ključni korak za Univerzitet u Sarajevu. „Njena važnost leži, ne samo u jačanju naših akademskih kapaciteta, već i u promicanju razumijevanja i prijateljstva između naših studenata i nastavnika sa kolegama iz Australije. U ovoj globaliziranoj eri, takve veze postaju ključne za razvoj obrazovanja i unapređenje kulture dijaloga”.

Također, podsjetio je da su prvi koraci ka ostvarivanju ove saradnje napravljeni zahvaljujući prof. dr. Harizu Haliloviću, nagrađivanom antropologu i autoru, te profesoru globalnih studija na RMIT Univerzitetu, kada su u julu ove godine profesori i studenti RMIT  u okviru studijske posjete Bosni i Hercegovini boravili na Univerzitetu u Sarajevu, te imali priliku upoznati se sa razvojem i aktivnostima Univerziteta i prisustvovali predavanju „Učiti i svjedočiti: Genocid u Srebrenici u očima bosanskohercegovačkih i australskih studenata“.

S obzirom na ugled i reputaciju koju RMIT Univerzitet uživa kao jedan od vodećih australskih univerziteta, rektor Škrijelj je naglasio da je saradnja s RMIT Univerzitetom od izuzetne važnosti za Univerzitet u Sarajevu. Također je izrazio svoje zadovoljstvo, ali i zahvalnost, na podršci koju profesori RMIT Univerziteta pružaju Univerzitetu u Sarajevu kroz saradnju s Centrom za interdisciplinarne studije „Prof. dr. Zdravko Grebo“ i programom Globalnih studija.

Prof. dr. Hariz Halilović je izrazio zadovoljstvo što je ambasador Biggs u svojoj prvoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini posjetio i Univerzitet u Sarajevu te potvrdio važnost akademske saradnje između Australije i BiH. „Podsjetio bih da veze između naučnika i studenata između naše dvije zemlje postoje već duži niz godina i dalje se razvijaju, a u tome važnu ulogu imaju članovi bh. dijaspore u Australiji. Potpisani Memorandum o razumijevanju između RMIT i UNSA će u mnogome olakšati i formalizirati postojeće i nove aktivnosti između naša dva univerziteta, te akademske razmjene između BiH i Australije“, naglasio je profesor Halilović.

Nakon konstruktivnih razgovora ambasadora Biggsa, rektora Škrijelja, i njihovih saradnika i saradnica, zaključeno je da saradnja RMIT Univerziteta i Univerziteta u Sarajevu predstavlja važan korak prema jačanju veza između Australije i Bosne i Hercegovine u oblasti visokog obrazovanja, što će imati dugoročan pozitivan uticaj na akademsku zajednicu obje zemlje. Očekuje se uspješna saradnja ove dvije institucije, koja će doprinijeti razvoju obrazovanja i promicanju kulturne raznolikosti.

Preuzeto: Univerzitet u Sarajevu