Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za dostavljanje prijava po programu “Poticaj direktnih stranih ulaganja – Podrška za osnivanje pravnog lica, čiji je osnivač strani ulagač”.

 

Za navedni Program je planiran ukupan iznos od 350.000 KM sa svrhom pružanja podrške direktnim stranim investicijama mikro, malih i srednjih preduzeća iz inostranstva, odnosno podrške za osnivanje pravnih lica sa sjedištem na području Kantona Sarajevo koja imaju većinski udio stranog pravnog lica.

 

Predviđena je poticajna grant podrška po odabranom korisniku koja se u ovisnosti od ocjene prihvaćenog biznis plana, dodjeljuje u maksimalnom iznosu do 70.000 KM.

 

Rok za dostavljanje prijava je 3. august 2024. godine.

 

Detaljnije informacije, tekst Javnog poziva i prijavni obrasci dostupni su na sljedećem linku:

https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-dostavljanje-prijave-po-programu-poticaj-direktnih-stranih-ulaganja