ProCredit Bank je, u septembru 2023. s US International Development Finance Corporation (DFC), Američkom međunarodnom razvojnofinansijskom korporacijom, potpisala Ugovor o garantnoj liniji u iznosu od 15 miliona dolara. Osnovna svrha ove garantne linije je pružiti ProCredit Bank podršku i garanciju od strane DFC-a za kreditiranje i jačanje kapaciteta mikro, malih i srednjih preduzeća u BiH. Time se osigurava olakšan pristup finansijskim uslugama poslovnim subjektima sa inovativnim projektima koje bez takve podrške ne bi bilo moguće realizovati. Garantna linija pokriva 50% iznosa kredita, kao supstituciju zahtijevanih sredstava obezbjeđenja. Garantna linija je namijenjena svim privatnim mikro, malim i srednjim preduzećima u BiH, uključujući njihova povezana pravna lica, koja zadovoljavaju određene kriterije:

  1. MMSP koja su u potpunom vlasništvu dijaspore ili u djelomičnom vlasništvu (najmanje 20% vlasništva) dijaspore s provjerljivim poslovnim partnerstvom između vlasnika preduzeća rezidentnog u BiH i pripadnika dijaspore koji borave u zemlji koja nije BiH;
  2. MMSP povezana s dijasporom sa certificiranim partnerstvom koje zadovoljava garantnog subjekta na osnovu dokaza o vlasničkom odnosu, trgovinskom odnosu, ugovornom odnosu, zajedničkom poduhvatu ili drugom pravnom odnosu između člana dijaspore i stanovnika BiH.

Osman Kajmović, direktor Odjela za podršku prodaji i razvoj poslovanja sa privredom ProCredit Bank, objašnjava kako je cilj ove garantne linije potaći ekonomski rast i poboljšati pristup finansiranju za bosnaskohercegovačke poslovne subjekte povezane sa dijasporom. DFC s ponosom podržava ProCredit Banku u proširenju kreditiranja malih poslovnih subjekata koji su u vlasništvu dijaspore ili su s njom povezani na drugi način”, izjavila je Maryam Khosharay, vršiteljica dužnosti potpredsjednice Ureda za male poslovne subjekte i finansijske usluge DFC-a.

Više o ovoj temi možete pronaći na linkovima ispod:

https://www.procreditbank.ba/garantna-linija-dfc-diaspora/

https://www.klix.ba/biznis/procredit-bank-sa-dfc-osigurala-garantnu-liniju-od-15-miliona-dolara-za-podrsku-bh-dijaspori/240313142