U petak 04.08.2023. godine u okviru Dana dijaspore održani su privredni susreti sa dijasporom i panel diskusija na temu „Kako uspostaviti uspješnu i dugoročnu saradnju sa dijasporom“.

U panel diskusiji su učestvovali načelnik Općine Travnik Kenan Dautović, Ministar za privredu Srednjobosanskog kantona Sedžad Milanović, Sanjin Arifagić, USAID, Hasan Šehović, Svjetski savez dijaspore, Azem Ejubović pomoćnik načelnika i Kemo Sarač, pomoćnik ministra u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH. Učesnici diskusije su iznijeli svoja iskustva u radu sa dijasporom i mjerama koje su poduzeli na unaprjeđenju dosadašnje saradnje sa dijasporom, a posebno u oblasti ostvarivanja privredne saradnje i uvezivanja privrednika iz BiH i dijaspore. Kemo Sarač je  je između ostalog naglasio da uspostavljanje međuinstitucionalne saradnje i zakonskog okvira predstavlja preduvjet za unaprjeđenje saradnje sa iseljeništvom, odnosno donošenje zakona koji bi uredio ovu oblast.

Obilježavanju manifestacije Dani dijaspore prisustvovao je i Visoki predstavnik Christian Schmidt koji je pohvalio angažman Općine Travnik i svih drugih na dosadašnjim aktivnostima i podržao nastavak ovakve vrste saradnje sa dijasporom.