• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Ljetna škola bosanskog, hrvatskoga i srpskog jezika

  Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti će u periodu od 15. - 26.7.2019. godine pod nazivom “Čitam i pričam” organizovati desetu ljetnu školu bosanskog, hrvatskog i sprskog jezika. Ova ljetna škola će biti organizovana u vidu intenzivne nastave u trajanju od dvije sedmice tj. deset radnih dana. Sve informacije o...

  Generalni konzulat BiH u Minhenu ove godine uvodi mogućnost obavljanje studentske prakse za studente koji studiraju međunarodne odnose u SR Njemačkoj. Zainteresirani kandidati treba da ispunjavaju dva uslova, da su državljani Bosne i Hercegovine i da studiraju međunarodne odnose u SR Njemačkoj. Ovbavljanje studentske prakse je na volonterskoj osnovi, te ...

  POZIV UMJETNICIMA PORIJEKLOM IZ MOSTARA

  Komisija za pripremu kandidature Grada Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. poziva sve umjetnike porijeklom iz  Mostara koji aktivno djeluju na evropskom prostoru, da se jave istoj radi uspostavljanja saradnje u okviru programske linije “Mostar u koferu”. Projekat je započeo još 2017. godine, a u nastavku su informacije o istom....

  Nakon usluge E-matičar Općina Jajce uskoro pokreće i Servis 48h za interaktivnu komunikaciju s dijasporom

  Općina Jajce je prepoznala predstavnike dijaspore kao direktne korisnike administrativnih i informativnih usluga čime se nastoje ojačati komunikacija i partnerstvo s dijasporom kroz adekvatno pružanje javnih usluga u skladu s izraženim potrebama dijaspore. Konkretne intervencije koje su do sada realizovane s Općinom Jajce, u saradnji s dijasporom i privatnim sektorom...

  Projekt Dijaspora za razvoj uspostavio partnerstvo sa Općinom Ravno

  U prostorijama Općine Ravno, 21. maja 2019. godine, održan je informativni sastanak s predstavnicima projekta Dijaspora za razvoj s ciljem uspostavljanja inicijalnih partnerskih odnosa i identificiranja zajedničkih aktivnosti u nadolazećem razdoblju. Općina Ravno je odabrana kao jedna od četiri dodatne jedinice lokalne samouprave koje će biti izravno potpomognute kroz projekt Dijaspora...

  Usluga e-matičar i ljetna škola učenja maternjeg jezika za mlade dostupni za sve građane i građanke Maglaja iz dijaspore u 2019. godini

  Općina Maglaj je prepoznala predstavnike dijaspore kao direktne korisnike administrativnih i informativnih usluga čime se nastoje ojačati komunikacija i partnerstvo s dijasporom kroz adekvatno pružanje javnih usluga u skladu s izraženim potrebama dijaspore. Konkretne intervencije koje su do sada realizovane s Općinom Maglaj u saradnji s dijasporom i privatnim sektorom,...

  Pitajte nas