• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Udruženje Friends of Prijedor – Prijatelji Prijedora, okuplja Prijedorčane u Sjevernoj Americi

  Udruženi prijedorčani Chicaga svojim aktivnostima kroz ovu organizaciju žele pomoći i osigurati povratnicima osnovne uslove za razvijanje aktivnosti Na osnovu izrazite želje i potrebe da se gradu Prijedoru i njegovim građanima posvete u punom svjetlu, kako u materijalnom kontekstu pomoći, tako i u moralnoj podršci, a koje se odnose na...

  OSIGURATI BOLJU KOMUNIKACIJU SA ISELJENIŠTVOM: „ZAJEDNO JAČI / ZAJEDNO BOLJI“

  Vijeće ministara BiH na 164. sjednici usvojilo je Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o realizaciji aktivnosti na izradi Plana komunikacija sa iseljeništvom kojim  se želi uspostaviti efikasna i redovna komunikacija sa iseljeništvom. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice pokrenut će aktivnosti na realizaciji ciljeva Plana komunikacije sa iseljeništvom koji...

  NASTAVLJA SE PROVOĐENJE PROJEKTA „DIJASPORA ZA RAZVOJ“

  Vijeće ministara BiH na 164. jednici usvojilo je Izvještaj o provedbi projekta „Dijaspora za razvoj“, čija realizacija  korespondira sa ciljevima i aktivnostima utvrđenim u dokumentu Politika o saradnji sa iseljeništvom. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će nastaviti aktivnosti na realizaciji ovog projekta koji doprinosi unapređenju kvaliteta života građana u BiH...

  Održane svečane ceremonije povodom završetka uspješne školske godine u Australiji

  IZVOR: AUBHA (Australska unija BH asocijacija) Foto: Nino Photography (Bosanska škola Viktorija) U Sidneju i Viktoriji su početkom decembra održane svečane ceremonije povodom završetka još jedne školske godine za učenike iz državnih škola u kojima se u sklopu redovne nastave izučava bosanski jezik, kultura i tradicija. Učenici pohađaju nastavu bosanskog...

  Pitajte nas