• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Nastavnici iz šest država prisustvovali stručnom usavršavanju maternjeg jezika

  Tokom vikenda, BH UK Network (zajednica bh.udruženja u Velikoj Britaniji)  je u suradnji sa udruženjima “Otkrij bosanski” iz Beča i “Očuvanje bosanskog jezika i kulture u Danskoj” održao online seminar za nastavnike bosanskohercegovačkih dopunskih škola iz Velike Britanije,Danske, Finske, Norveške i Katra. Nastavnici su poslušali predavanje na temu značaja i očuvanja maternjeg jezika kojeg su održali...

  Kako je ulaganje dijaspore vratilo nadu u razvoj Opštine Lopare

  Put nas vodi u Opštinu Lopare, jednu od pozitivnih priča povezivanja dijaspore sa lokalnom zajednicom. Opština je smještena na prelazu planine Majevice ka ravnicama Semberiji i Posavini, i predstavlja središte ovog dijela Podmajevice. Cijelo područje karakteriše veliki broj manjih vodenih tokova, a kroz grad Lopare protiče rijeka Gnjica. Grad Lopare...

  Kako je dijaspora osnažila metalski sektor u BiH – predstavljanje filma “Put metala”

  Nakon višemjesečnog istraživanja i komunikacije s ključnim akterima u metalskom sektoru, a posebno firmama koje su pokrenute zahvaljujući direktnim dijasporskim investicijama i poslovnom partnerstvu s dijasporom, USAID projekt "Diaspora Invest" predstavio je film "Put metala". Film u 16 minuta priča priču o mogućnostima jačanja ovog sektora, ulozi dijaspore te izazovima...

  La Terra Nostra Fondacija i i-dijaspora/i-platform pokreću projekat „5 miliona prijatelja BiH“

  Generalna strategija projekta jeste umrežavanje i lobiranje svih osoba koje njeguju​ civilizacijske vrijednosti bosanskohercegovačkog čovjeka i koji su potvrđeni prijatelji Bosne i Hercegovine u bilo kojem smislu -  naučnom, kulturnom, društvenom, finansijskom, političkom... Cilj projekta “5 miliona prijatelja BiH”” iza kojeg stoje dvije organizacije u Švicarskoj La Terra Nostra Fondacija i i-dijaspora/i-platform, sa uključivanjem...

  Bosanski jezik na listi jezika za zajednice Vlade Novog Južnog Welsa

  Vijeće bosanske zajednice Novog Južnog Velsa odradilo je sjajan posao na polju afirmacije dijaspore i dijaloga sa predstavnicima vlasti i zajednica u BiH Vijeće bosanske zajednice Novog Južnog Velsa je zasigurno bila jedna od aktivnijih zajednica tokom pandemije 2020. i 2021. godine na polju afirmacije dijaspore, dijaloga sa predstavnicima vlasti,...

  Završen prvi Online Biznis Forum i b2b sastanci sa bh. dijasporom „Potencijali i perspektive investiranja u metalski sektor i prateće industrije u BiH“

  Online Biznis Forum je organizovan u sklopu projekata „Dijaspora za razvoj“ (D4D), koji  je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA i partnerskim općinama. Prisutnim predstavnicima su se obratili predstavnici...

  Pitajte nas