Od 30. jula do 5. augusta 2018. godine u Bosanskoj Krupi održan je ”BH Roots – Promoting EU Values” u organizaciji BH Roots NGO iz Danske i Saveza bh. udruženja u Danskoj.

Ovom događaju prisustvovalo je oko 40 mladih iz Danske, Engleske, Njemačke, Austrije, Turske i  Bosne i Hercegovine, starosne dobi od 18 do 30 godina.

BH Roots NGO organizacija mladih registrirana je u Kraljevini Danskoj, ali područje rada je širom Evrope i u Bosni i Hercegovini, a okuplja mlade koji su rođeni u dijaspori, koji studiraju van Bosne i Hercegovine i koji žive i rade u Bosni i Hercegovini.

Savez bh. udruženja u Danskoj je organizator ovog projekta u okviru programa Erasmus+, a dio projekta u 2018 godini odlučili su realizirati u Bosni i Hercegovini, radi podrške lokalnim zajdnicama.

U okviru ovog događaja razgovarano je o temama: EU vrijednosti, motivacija mladih i mogućnosti buduće saradnje mladih u dijaspori i Bosni i Hercegovini. Osim radionica o temi interkulturalnosti i konstruktivnih diskusija, učesnici projekta su imali priliku slušati i predavanja o očuvanju identiteta i važnosti grupnog i individualnog razvoja.

Ovu aktivnost podržalo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine čiji su predstavnici 3. augusta 2018. godine održali sastanak sa mladima i organizatorima skupa, gdje su prezentirane aktivnosti Ministarstva prema iseljeništvu. Istaknuto je da Ministarstvo želi u narednom periodu provesti niz aktivnosti za što treba aktivnu podršku mladih u dijaspori.

Ovaj projekt predstavlja pionirski pothvat, a kompetencije i znanja koja će mladi ponijeti sa ovog događaja mogu biti od velike koristi za buduće aktivnosti usmjerene na mlade u dijaspori. Zaključeno je da je ovo tek početak međusobne saradnje i da Ministarstvo u narednom periodu usmjerava svoje aktivnosti upravo na mlade u dijaspori, te planira provesti niz aktivnosti za što treba njihovu aktivnu podršku. Mladi su podržali napore i aktivnosti Ministarstva usmjerene prema iseljeništvu i pokazali volju za intenzivnom saradnjom.

Predstavnici Ministarstva su sa organizatorima skupa posjetili Armina Halitovića, načelnika Općine Bosanska Krupa, gdje je razgovarano o pitanjima mladih i mogućnostima međusobne saradnje.

Načelnik Halitović je kazao da su Erasmus+ projekti odlična prilika za mlade ljude da nauče nešto novo, razmijene iskustva i podijele svoje znanje sa drugima. On je dodao da je sretan što je ovakav projekat implementiran baš u Bosanskoj Krupi, te zahvalio Kulturno-umjetničkom društvu „Grmeč”, suorganizatoru skupa, što je još jednom prepoznalo vrijednost projekta i dovelo ove mlade ljude u Bosansku Krupu.

Predstavnici Ministarstva ponudili su načelniku Halitoviću zaključivanje Memoranduma o saradnji, s obzirom na brojne pripadnike dijaspore iz ovog kraja, koji mogu biti veliki potencijal za razvojne procese ove općine i općenito Bosne i Hercegovine.