• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Traži se stručnjak iz oblasti zaštite okoliša

  06.03.2018

  Potražnja

  U okviru projekta Dijaspora za razvoj, aktivnost: prenos znanja iz dijaspore u BiH, jedna gradska uprava u BiH traži stručnjaka iz oblasti zaštite okoliša za pružanje konsulantskih usluga i poslovno savjetovanje u izradi studije izvodljivosti, izradi projekata zaštite okoliša i apliciranja za fondove.

  Pitajte nas