• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Traži se stručnjak iz oblasti muzikoterapije

  07.03.2018

  Potražnja

  U okviru projekta Dijaspora za razvoj, aktivnost: prenos znanja iz dijaspore u BiH, jedna akademija umjetnosti u BiH traži stručnjaka iz oblasti muzikoterapije za održavanje muzikoterapeutskih radionica, stručnih predavanja koja će biti početak obuke muzikoterapeuta i usmjerenja za njihovo dalje školovanje.

  Pitajte nas