• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Traži se konsultanta za kontakte sa privrednicima u dijaspori

  07.03.2018

  Potražnja

  U okviru projekta Dijaspora za razvoj, aktivnost: prenos znanja iz dijaspore u BiH, jedna razvojna agencija u BiH traži konsultanta koji ima kontakte sa privrednim društvima, agencijama i institucijama u dijaspori koji se bave internacionalnizacijom preduzeća i vanjskom trgovinom. Konsultantska ekspertiza bi se odnosila na pronalazak organizacija i udruženja iseljenika, organizacija B2B susreta sa privrednicima.

  Pitajte nas