• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Studije komparativne religije i kulture

  15.03.2018

  Ponuda

  Serija predavanja ili radionica namijenjene pokretanju studijama komparativne religije i kulture u BiH sa ne-normativnog, akademskog pristupa zasnovanog na interdisciplinarnim teorijama i metodologijama.

  Pitajte nas