• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Doprinos razvoju doktorskih studja na polju kreacije

  24.09.2019

  Ponuda

  Specijalista sam za odnos izmedju teoretskog aspekta i konkretnog stavralackog gesta koje umjetnicko dijelo objdinjuje u specificnoj formi svoga nastajanja, postojanja i interpretiranja. U skladu s tom specificnom ekspertizom mislim da mogu doprinijeti razvoju doktorskih studja iz kreacije koji jos uvijek kao program ne postoje na Univerzitetu u Sarajevu. Prema informacijama koje posjedujem, konkretni interesi za razvoj tih studija postoje na fakultetima, odsjecma i akademijama koji se u kviru Univerziteta u Sarajvu bave akademskom edukacijom u umjetnosti. Sa velikim zadovoljstvom bih prihvatla angazman koji mi omogucuje da na polju moje eksperize prensem steceno znanje u inozemstvu svima koji su za to zainteresirani u akademskim i kulturnim ustanovama u BiH.

  Pitajte nas