• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Besplatna baza pravnih propisa i preciscenih zakona Anwalt-BiH

  86456 Gablingen,

  07947858272

  info@anwalt-bih.de

  www.anwalt-bih.de

  Istražite zakone i druge propise Bosne i Hercegovine na svim nivoima Portal Anwalt BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke te stvaranja trajne baze pravnih savjeta, informacija i izvora BiH prava, namijenjen širokoj populaciji zainteresovanih u Bosni i Hercegovini. Pored Zakona BiH / Propisa možete istražiti i stručne članke i sudske prakse sa svim aktuelnostima i potrebnim informacijama. Ovaj pravni portal funkcioniše na volonterskom nivou, tako da ne postoji nikakav vid naknada i drugih materijalnih koristi. Sve informacije i dokumenti koji se nalaze na ovom portalu su besplatni i u trenutku objavljivanja smatraju se valjanim. Stoga, autori i portal ne odgovaraju ni za kakvu moguću štetu ili druge posljedice ukoliko nastupe preuzimanjem i korištenjem sadržaja sa ovog portala. Ovaj portal ne pruža pravnu pomoć, te ako imate ozbiljan pravni problem potražite pomoć stručnih lica.

  Pitajte nas