• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • adresar.org – Dijaspora Biznis Adresar

  Frankfurt,

  00491726044941

  info@adresar.org

  www.adresar.org

  Adresar.org je webstranica koja sluzi kao adresar kompanija, klubova, prodavnica, restorana i drugih važnih adresa u dijaspori sa porijeklom iz bivše Jugoslavije. Preko 800.000 građana Njemačke dolazi iz bivše Jugoslavije. Među njima su mnogi preduzetnici, pružaoci usluga, kulturni i sportski klubovi, gastronomi ili sl. – adresar.org – pruža ljudima ovog porijekla jedan centralni registar adresa, na kojoj je brzo i lako moguće pronalaziti, razmijeniti i uspostaviti kontakte između zainteresovanih. Na adresar.org možete upisati svoju adresu preduzeća i na taj način osigurati dugotrajni unos vaše usluge i vase servisne ponude. Prosirite svoje poznanstvo i ostvarite nove kontakte! Pronađite nove poslovne partnere, kupce ili potencijalne klijente i iskoristite nove lukrativne upite.

  adresar.pdf

  Pitajte nas