Ime dr. Mahir Hadžića bilo je među imenima najpoznatijih svjetskih matematičara i fizičara, dobitnika nagrade “Adams”.

Sveučilište u Cambridgeu proglasilo je bh. matematičara Mahira Hadžića za dobitnika jedne od najprestižnijih svjetskih nagrada za vrhunska postignuća u matematičkim znanostima. Hadžić je dobio nagradu “Adams” (The Adams Prize) za svoje područje parcijalnih diferencijalnih jednadžbi. Objasnio je za O kanal o čemu se točno radi.

– Najkraći opis mojih istraživačkih interesa je primjena teorijskih rigoroznih matematičkih metoda u rješavanju problema koje motivira fizika. U posljednjih nekoliko godina ja sam motiviran mnogim problemima iz astrofizike. Tipičan primjer je, recimo, dinamika zvijezda ili galaksija, njihovo ponašanje. Tipično pitanje koje je lako objasniti bilo kome je opisati kolaps zvijezde zbog gravitacijskih sila. To je vrlo jednostavno pitanje, ali ima komplicirane odgovore. Dio mog istraživačkog rada vezan je uz takva pitanja. Jezik rigorozne matematike kojim možemo opisati takve pojave jezik je tzv parcijalne diferencijalne jednadžbe. To je moje uže područje, objasnio je Hadžić.

Nagrada “Adams” za njega je veliko priznanje i ohrabrenje. Ali priznanje ne samo njemu nego i široj zajednici matematičara koji rade na istom polju.

– Budući da ovo područje kojim se bavim ima stalan trend rasta u posljednjem desetljeću u Velikoj Britaniji. Istraživački rad prilično je opsežna djelatnost koja uključuje suradnike iz cijelog svijeta, seminare, konferencije koje su u načelu međunarodnog karaktera. Biti Bosanac dio je te priče. Ponosan sam što sam Bosanac i što sam dio te istraživačke zajednice, rekao je.

Preuzeto: MojaBIH