Ime dr. Mahira Hadžića našlo se među imenima najpoznatijih svjetskih matematičara i fizičara, dobitnika nagrade “Adams”.
Univerzitet u Cambridgeu proglasio je bh. matematičara Mahira Hadžića za dobitnika jedne od najprestižnijih svjetskih nagrada za vrhunska dostignuća u matematičkim naukama. Hadžić je nagradu “Adams” (The Adams Prize) dobio za svoju oblast parcijalnih diferencijalnih jednačina. Za O kanal je objasnio o čemu se tačno radi.

– Najkraći opis mojih istraživačkih interesa su primjena teorijskih rigoroznih matematičkih metoda u rješavanju problema koji su motivisani fizikom. U zadnjih par godina, ja sam motivisan dosta problemima iz astrofizike. Tipičan primjer su, recimo, dinamika zvijezda ili galaksija, kako se ponašaju. Tipično pitanje koje je jednostavno objasniti bilo kome jeste da opišemo kolaps jedne zvijezde uslijed gravitacionih sila. To je vrlo jednostavno pitanje ali ima komplikovane odgovore. Dio mog istraživačkog rada vezan je za takva pitanja. Jezik rigorozne matematike kojim možemo opisati takve fenomene je jezik tzv. parcijalnih diferencijalnih jednačina. To je moja uža oblast, pojasnio je Hadžić.

Nagrada “Adams” mu je veliko priznanje i podstrek. Ali, priznanje ne samo njemu već i široj zajednici matematičara koji rade u istoj oblasti.

Preuzeto: MojaBiH