• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Ambasada BiH u Republici Sloveniji

  Kolarjeva ulica 26, 1000 Ljubljana

  SLOVENIJA

  Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

  +386 (0)1 234 32 50

  +386 (0)1 234 32 61

  Pitajte nas