• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Ambasada BiH u Mađarskoj

  Ipar u 5, 1095 Budapest

  MAĐARSKA

  Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

  + (361) 212 01 06

  + (361) 212 01 09

  Pitajte nas