• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Ambasada BiH u Kraljevini Belgiji

  Rue de I'Industrie 22, , 1040 Brussels,

  BELGIJA

  Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

  + (322) 502-0188

  +(322) 644-3254

  Pitajte nas