• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Ambasada BiH u Kanadi

  7 Blackburn Avenue, Ottawa, ON KIN 8A2

  KANADA

  Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

  + (1 613) 236 0028

  + (1 613) 236 1139

  Pitajte nas