• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Ambasada BiH u Islamskoj Republici Pakistan

  House 195-A, Street 10, E-7, Islamabad

  PAKISTAN

  Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

  +(92 51) 265 4018

  +(92 51) 265 4017

  Pitajte nas