• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Ambasada BiH u Islamskoj Republici Iran

  Unit No 2, Building No 8 Allameh alley, Aban street Taheri, Zaferanieh area, Teheran

  IRAN

  Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

  + (98 21) 2275 1061

  + (98 21) 8809 21 20

  Pitajte nas