• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Ambasada BiH u Australiji

  5 Beale Crescent, 2600 ACT Deakin, Canberra

  AUSTRALIJA

  Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

  + (61 2) 62 32 56 64

  + (61 2) 62 32 55 54

  Pitajte nas