• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta 

  Ulica akademika Jovana Surutke 13, 78000 Banja Luka

  BOSNA I HERCEGOVINA

  Institucije Bosne i Hercegovine

  +387 51 430 170

  +387 51 462 302

  Pitajte nas