U prvom tjednu rujna 2019. godine, predstavnici projekta Dijaspora za razvoj (D4D) su održali nekoliko radnih sastanaka s partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS) – Odžak, Orašje, Ravno i Živinice, s ciljem pružanja tehničke podrške u identificiranju i pripremi lokalnih razvojnih inicijativa. Općine Odžak, Orašje i Ravno, te Grad Živinice su odabrani kao četiri nove JLS koje će biti direktno potpomognute kroz projekt Dijaspora za razvoj (D4D), koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu s UNDP BiH i IOM BiH. Projektom se namjeravaju ojačati i ohrabriti JLS da s građanima i poduzetnicima iz dijaspore rade zajedno na razvoju svojih lokalnih zajednica.

Tjekom sastanaka, predstavnici D4D projektnog tima su se prvenstveno osvrnuli na poziv novim partnerskim JLS za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu implementacije lokalnih razvojnih inicijativa u suradnji s dijasporom. Tom prilikom je naglašeno kako je cilj poziva da, u suradnji s dijasporom, doprinese uspješnoj realizaciji prioritetnih razvojnih inicijativa, identificiranih u okviru lokalnih integriranih razvojnih strategija, stavljajući na taj način potencijal dijaspore u funkciju lokalnog razvoja i doprinoseći boljem kvalitetu života u partnerskim JLS. U okviru navedenog poziva podržat će se inicijative koje imaju razvojni efekt i doprinose rastu investicija i zapošljavanja u četiri partnerske JLS u suradnji s dijasporom. Očekivani rezultati koji se planiraju postići predloženim projektima su otvaranje minimalno 24 nova radna mjesta za građanke i građane partnerskih JLS i/ili povećanje prihoda za minimalno 25 kućanstava u partnerskim JLS, te uspostavljanje najmanje tri javne usluge za dijasporu unutar partnerskih JLS.

Osim toga, važno je napomenuti kako je projekt već osigurao tehničku podršku za uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u razvojne strateške dokumente partnerskih JLS u kojima su, unutar operativnih planova, identificirane prioritetne razvojne lokalne inicijative u suradnji s dijasporom. Operacionalizacija prioriteta koji proizilaze iz lokalnih strateških dokumenata je ključni preduvjet za dodjelu poticajnih sredstava (tzv. seed funding) iz projektnog fonda u iznosu od maksimalno 52.650 KM bez PDV-a po partnerskoj JLS, od koje se očekuje sufinanciranje od najmanje 25% od traženog iznosa granta. U razvojnim inicijativama se očekuje konkretna suradnja s dijasporom, u vidu sufinanciranja ili nefinancijskog doprinosa realizaciji projektnog prijedloga.