31.08.2019. godine je otvoren peti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, a u okviru aktivnosti USAID Projekta “Diaspora Invest”.

Riječ je o grant sredstvima usmjerenim na mala i srednja poduzeća. Ključni uvjeti su da kompanije ne smiju biti starije od tri godine, te da su dijelom ili u potpunosti u vlasništvu investitora iz bosanskohercegovačke dijaspore, ili da imaju dokazivu trajnu poslovnu vezu ostvarenu preko članova bh. dijaspore.

Iz USAID Projekta “Diaspora Invest” poručuju da je poziv otvoren do 30.9.2019., a da aplikaciju mogu popuniti na www.grant.diasporainvest.ba.

U okviru promocije petog javnog poziva, USAID Projekt “Diaspora Invest” će održati info sesije u:
• Goraždu – zgrada lokalne samouprave, 5.9. u 11h,
• Banjoj Luci – Gospodarska komora RS, 10.9. u 13h,
• Bihaću – Gospodarska komora USK, 11.9. u 13h,
• Sarajevu – Gospodarska komora Kantona Sarajevo, 16.9. u 11h,
• Loparama – zgrada lokalne samouprave, 16.9. u 13h,
• Tesliću – zgrada lokalne samouprave, 17.9. u 11h,
• Livnu – Tehnološki park Livno – Linnovate, 18.9. u 13h,
• Mostaru – Hotel Bristol, 19.9. u 10h, i
• Stocu – zgrada lokalne samouprave, 19.9. u 13h.

Kriteriji izbora, po kojima se vrši selekcija najuspješnijih investicijskih prijedloga, jesu planirana nova radna mjesta i visina planirane investicije.
Grantovi se odobravaju u iznosu do 50.000 KM, uz obvezu ulaganja u projekt osobnim doprinosom, i to najmanje u odnosu 1:1 (u odnosu na tražena sredstva), od čega 50% može biti negotovinski doprinos investitora. Za predselekciju će biti prihvatljive i kompanije koje su tek u procesu registracije.