Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje PONOVNI JAVNI POZIV za angažman eksperta u oblasti ekonomije/turizma za pripremu izvješća Uloga i potencijali iseljeništva u razvitku turizma u BiH.

Ministarstvo ima namjeru da pokrene inicijativu na vezivanju iseljeništva i razvitka turizma na lokalnoj razini, odnosno, da pruži potporu jedinicama lokalne samouprave s kojima ima potpisane memorandume o suradnji, kao i iseljeništvu, da kroz međusobnu suradnju unaprijede razvitak lokalnog turizma.

U tom smislu, Ministarstvo izražava potrebu za angažmanom stručnog konzultanta, eksperta u oblasti ekonomije/turizma, koji će pripremiti Izvješće o ulozi i potencijalima iseljeništva u razvitku turizma u BiH, s fokusom na lokalnu razinu. Izvješće će služiti Ministarstvu za definiranje konkretnih aktivnosti na potpori uključivanju iseljeništva u razvitak lokalnog turizma.

Tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje Ponovni javni poziv.