Imajući u vidu novonastalu situaciju koja se odnosi na širenje koronavirusa u Europi, i uvođenju obveznih mjera izolacije za državljane BiH koji dolaze u BiH iz inozemstva, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine  je odlučilo da otkaže manifestaciju promocije stvaralaštva književnika iz iseljeništva na 32. Sarajevskom sajmu knjiga u Sarajevu.

Manifestacija se trebala održati u Sarajevu u periodu od 15. do 20. travnja  2020. godine u terminu održavanja tradicionalnog međunarodnog 32. Sajma knjige u organizaciji KJP Centar Skenderija u suradnji sa TKD Šahinpašić.