Na manifestaciji “Izbor najznačajnijeg stranog investitora za 2019. godinu” koju je organizirala Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), kompanija HIK SM iz Sanskog Mosta je dobila priznanje za jednu od 10 najznačajnijih stranih investicija u Bosni i Hercegovini u 2019. godini.

Ovo priznanje je posebno značajno zbog činjenice da je do pomenute investicije došlo zahvaljujući radnicima iz Sanskog Mosta koji su zaposleni u kompaniji “HIK GmbH” u Njemačkoj. Tako je ova kompanija postala primjerom uloge dijaspore u pokretanju inicijative i povezivanja BiH sa stranim investitorima. “HIK SM” je podržan kroz grant programa USAID projekta “Diaspora Invest”, a investicija ove kompanije u prošloj godini je premašila 3,5 milijuna KM.
“Kompanija HIK SM Sanski Most se bavi proizvodnjom električnih kablova i ostale opreme koju koriste proizvođači električnih uređaja. Ukupna investicija ove kompanije iznosi 4,5 milijuna KM, a u prošloj godini investicija je premašila 3,5 milijuna KM. Sanski Most je već prepoznatljiv po ulozi bh. dijaspore u ekonomskom razvoju, ali je ovo svakako premašilo sva očekivanja lokalne zajednice”, poručuje Armin Alijagić iz Biznis centra bh. dijaspore, ureda koji pruža usluge i pomaže potencijalne investitore.

Upravo je Biznis centar bh. dijaspore, zajedno sa USAID Projektom “Diaspora Invest”, u ranoj fazi razvoja prepoznao kompaniju “HIK SM”, te joj pružio tehničku potporu kroz realizaciju treninga i usavršavanja radnika. Kasnije je kompanija “HIK SM” izabrana i kao jedna od uspješnih aplikanata za grant sredstava pri ovom USAID-ovom projektu.

Izvor:Klix.ba