Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je tijekom krize uzrokovane pojavom virusa COVID-19 nastavilo svoje aktivnosti zajedno sa mnogim akterima iz svijeta među kojima je i-dijaspora sa projektom i-platform “Dijaspora za razvoj Bosne i Hercegovine” a fokus je bio na približavanju Dijaspore i Domovine. Donosimo Vam kratak osvrt na protekli period kroz prizmu zajedničkih aktivnosti i novih mogućnosti suradnje i djelovanja.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je pokrenulo intenzivnu razmjenu sa organizacijama iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Austrije, Švicarske, Italije. Radili su sa skraćenim radnim vremenom i pružali su veliku potporu studentima, koji su bili u inozemstvu tijekom izbijanja pandemije, kao i ljudima bosanskohercegovačkog porijekla, koji su se odrekli državljanstva/pasoša Bosne i Hercegovine, a koji su htjeli ući u zemlju. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH se stavlja sa svojim resursima na raspolaganje i nudi potporu i-dijaspori, u skladu sa svojim mogućnostima i resursima. Izražena je želja da budu partneri, kao i da nastave suradnju sa i-dijasporom, za koju smatraju da je do sada bila veoma korektna i uspješna.

I-dijaspora je u vrijeme COVID19 kroz projekt i-platform pružala potporu Veleposlanstvu BiH u Švicarskoj, kao i građanima/kama bosanskohercegovačkog porijekla objavljivanjem informacija i koordinisanjem određenih aktivnosti u tijeku vanrednog stanja. Pružena je i potpora Vanjsko/Spoljnotrgovinskoj komori BiH (VTK BiH) na inicijativu Direktorice Sektora za Edukaciju Elme Kovačević Bajtal. Organizirano je niz radionica i predavanja te se radilo na transferu znanja (Digitalni alati, Online poslovanje, Cloud usluge) a u pripremi je i radionica na temu “Vještačke inteligencije”.

Postoji obostrana zainteresiranost za uspostavljanjem još intenzivnije razmjene informacija i suradnje. Postoji veliki potencijal u povezivanju ostalih organizacija povezanih sa dijasporom i pravljenje paneuropske mreže bosanskohercegovačkih dijaspora organizacija. Pisanje projekata i projektno orijentirano financiranje je trenutna realnost, kao i budućnost naše suradnje. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i i-dijaspora će pisati projekte sa ostalim partnerima, planira se pripremanje, apliciranje i implementacija zajedničkih projekata.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će inicirati i organizirati sastanak sa bosanskohercegovačkim dijaspora organizacijama iz Danske, Njemačke, Italije i Švicarske sa konkretnim ciljem uspostavljanja suradnje. Plan je apliciranje projektima sa fokusom na mlade a teme bi bile prijenos znanja, umrežavanje, razmjene iskustava, uzajamna suradnja i sl. (capacity building).

i-platform predlaže da Ministarstvo pokrene mjesečni “Dijaspora online check in”, gdje bi se u redovnom mjesečnom terminu mogle prijaviti i registrirati organizacije, koje bi izmjenile iskustva i uspostavile suradnju, po uzoru na rad švicarskih platformi. Nešto slično kao što je Networking point (Networking days + Meeting point) – Online Diaspora Check-in! https://www.i-platform.ch/bhs/news/projekti/networking-point-networking-days-meeting-point-online-community-check

Predlaže se pronalaženje načina za transfer znanja organizacija iz Velike Britanije o izgradnji kapaciteta i potpore lokalnih vlasti u izgradnji “Bosanskohercegovačkih Centara”, koji promovišu našu kulturu, jezik i sl.

Preuzeto: i-platform.ch