• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Javni pozivi i konsultacije

  Produžen rok do 7.9.2018. za prijavu na Javni poziv za izbor konzultanta

  U sklopu projekta ”Dijaspora za razvoj” – projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini, objavljen je javni poziv za angažiranje nacionalnog konzultanta za definiranje standardnih operativnih procedura i...

  OTVOREN POSTUPAK JAVNE KONZULTACIJE O PRELIMINARNOM NACRTU PLANA KOMUNIKACIJE S ISELJENIŠTVOM

  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine započinje postupak javne konzultacije o preliminarnom nacrtu Plana komunikacije s iseljeništvom. Sukladno Pravilima za konzultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH”, broj 5/17), postupak javne konzultacije je otvoren u razdoblju od 13.07.2018. do 28.07.2018. godine. Pozivamo vas na sudjelovanje u...

  Pitajte nas