• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Javni pozivi i konsultacije

  GRANT PROGRAM // USAID Diaspora Invest (10/2023)

  Novi fondovi USAID-a su otvoreni za podršku ulaganjima dijaspore u BiH! Ako ste osnovali tvrtku u posljednje tri godine i imate poslovne veze s dijasporom, prijavite se za bespovratna sredstva! Prijavite se ovdje: www.grant.diasporainvest.ba Saznajte više o pozivu i fondovima na info-sesijama na koje se možete prijaviti putem maila prijava@diasporainvest.ba...

  JAVNI POZIV za iskazivanje interesa stručnjaka iz iseljeništva iz Bosne i Hercegovine za sudjelovanje u programu Prijenosa znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu

  JAVNI POZIV za izražavanje interesa stručnjaka iz iseljeništva iz Bosne i Hercegovine za učešće u programu Prenosa znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu Aneks I Prijavni obrazac Odluka o usvajanju Pravila za prenos znanja  

  JAVNI POZIV za iskazivanje interesa institucija i javnih ustanova u Bosni i Hercegovini za sudjelovanje u programu Prijenosa znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu

  JAVNI POZIV za izražavanje interesa institucija i javnih ustanova u Bosni i Hercegovini za učešće u programu Prenosa znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu Aneks II Prijavni obrazac INSTITUCIJE Odluka o usvajanju Pravila za prenos znanja Pravila za prenos znanja

  OTVOREN PROCES JAVNIH KONSULTACIJA OKVIRNE STRATEGIJE SARADNJE SA ISELJENIŠTVOM ZA PERIOD 2024-2028 I AKCIONI PLAN

  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konsultacija Okvirne strategije saradnje sa iseljeništvom za period 2024-2028 i Akcioni plan. U skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, broj 5/17), proces javnih konsultacija je otvoren u periodu od 23.08.2023. do 06.09.2023....

  Pitajte nas