Dr. Mladen Milićević, istaknuti kompozitor i profesor nastanjen u Los Angelesu, bio je u decembru 2020. i januaru 2021. angažiran na online prijenosu znanja na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ (D4D) – projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

Cjelosemestralni program predavanja dr. Milićevića bio je posvećen predstavljanju njegovih umjetničkih i teorijskih istraživačkih projekata s fokusom na njegovo kompozitorstvo, sudjelovanje u aktivnostima jugoslovenske avangardne muzičke scene 80-tih i 90-tih, te posebnih oblasti kojima je posvećen u svom umjetničkom i istraživačkom iskustvu uključujući i njegova iskustva u okviru scene američke eksperimentalne muzike, te njegova istraživanja u oblasti semiotike, memetike i psihologije muzike.

Dr. Mladen Milićević je profesor na odjelu za Recording Arts (umjetnost snimanja zvuka) na Sveučilištu Loyola Marymount u Los Angelesu. On je 11 godina bio šef Recording Arts odjela, a 2019. je odstupio s te pozicije i postao prvi profesor na Sveučilištu Loyola Marymount koji predaje 100% (online) internetsku nastavu. Primarni obrazovni interes dr. Milićevića je sada usredotočen na online predavanja. Njegovi akademski interesi su interdisciplinarni, a izlagao je na raznim međunarodnim konferencijama u širokom rasponu tema poput muzike, filma, estetike, semiologije, sociologije, obrazovanja, umjetne inteligencije, religije i kulturoloških studija.

Mladen Milićević je diplomirao 1982. kompoziciju i magistrirao 1986. kompoziciju i multimedijalne umjetnosti na Muzičkoj akademiji u Sarajevu studirajući kod profesora Josipa Magdića. 1986. godine je došao u Sjedinjene Države na studij kod Alvina Luciera na Sveučilištu Wesleyan u Connecticutu, gdje je magistrirao eksperimentalnu muzikenu kompoziciju 1988. Na sveučilištu u Miamiju na Floridi, Mladen Milićević je doktorirao kompoziciju 1991. godine, studirajući kod profesora Dennisa Kama. Nekoliko ljeta također proveo studirajući s Michaelom Czajkowskim u ljetnoj muzikenoj školi u Aspenu, Colorado.

Dobitnik je više muzičkih nagrada za svoje kompozicije u bivšoj Jugoslaviji, ali i u Europi. Radeći u Sarajevu od 1976 do 1986 kao slobodni kompozitor, pravio je muziku za kazalište, filmove, radio i televiziju, dobivši nekoliko nagrada za taj rad. Otkako se 1986. preselio u Sjedinjene Države, Mladen Milićević je izvodio svoju elektronsku muziku uživo, komponovao za moderne plesove, snimio nekoliko eksperimentalnih animiranih filmova i video zapisa, postavljao multimedijalne instalacije i video skulpture, te imao izložbe svojih slika, i radio muziku za filmove. Sticajem čudnih okolnosti 2003. godine radio je muziku za film “The Room” koji je sada postao međunarodni fenomen kao “najgori” film ikad napravljen. Po tom filmu 2018. urađen je hollywoodski film “Disaster Artist” za koji je James Franco dobio Golden Globe. Vrijedno spomena je i to da je prof. Milićević radio muziku za dokumentarni film “Cuba: The Forgotten Revolution” koji je 2015 dobio nagrady EMMY.

Prof Milićević je i prije u više navrata prenosio znanje u BiH. Prošle godine je takođe u okviru projekta ‘’Dijaspora za razvoj’’ bio gost na Akademiji scenskih umjetnosti. Milićević kaže da je ovaj program prijenosa znanja izvanredan, a na pitanje šta misli kako dijaspora može pomoći BiH na njenom razvojnom putu, profesor Milićević kaže :

“ Možemo prenijeti naše internacionalno znanje i iskustva, ne mislim da dijaspora ima “potrebe” od BiH – ona je tu da pomogne BiH. Svim naučnicima iz BiH trebala bi biti čast da mogu pomoći. Dakle,  ako BiH plati putne troškove i obezbjedi smještaj, svako iz dijaspore bi trebao doći u BiH i podjeliti znanje i iskustva.”