• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE

  Adresa:

  TRG BIH 1
  71 000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Kontakt:

  tel: +38733202600
  fax: +38733206140
  email: kabinet.ministra@mhrr.gov.ba

  Sektor za iseljeništvo

  tel: +38733703975
  fax: +38733703998
  email: