Institucije Bosne i Hercegovine

Petra Kočića 61

78000 Banja Luka

BOSNA I HERCEGOVINA

Telefon: +387 51 340 170 

Fax: +387 51 340 180 

Institucije Bosne i Hercegovine

Dubrovačka 6

71000 Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA

Telefon: +38733 209-761

Fax: +38733 209-761

Institucije Bosne i Hercegovine

Ulica akademika Jovana Surutke 13

78000 Banja Luka

BOSNA I HERCEGOVINA

Telefon: +387 51 430 170

Fax: +387 51 462 302

Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

42 El Thawra, St. El Dokki

Cairo

EGIPAT

Telefon: + (202) 374 99 191

Fax: + (202) 374 99 190

Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

5 Beale Crescent

2600 ACT Deakin, Canberra

AUSTRALIJA

Telefon: + (61 2) 62 32 46 46

Fax: + (61 2) 62 32 55 54

Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

Atinska 58

81000 Podgorica

CRNA GORA

Telefon: + (382 20) 618 105

Fax: + (382 20) 618 016

Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

Al Inshirah ulica, Vila 119

Doha

KATAR

Telefon: + (974) 411 3828

Fax: + (974) 411 3234

Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

Bayan, Block 13, Street no. 1, House 65

P.O. Box: 6131 Hawalli

KUVAJT

Telefon: (+965) 2539 2106

Fax: (+965) 2539 2106

Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine

SWEIFIEH, Said al-Mufti str. No. 67,

P.O. Box 850836 Amman 11185

JORDAN

Telefon: + (962 6) 58 56 921

Fax: + (962 6) 58 56 923

Pitajte nas