Objavljen drugi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Challenge fonda za inovativne poslovne ideje

Challenge fond uspostavljen je u okviru projekta Challenge to change - C2C koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasade Švedske u BiH, a koji kroz četiri godine provode Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Partner u projektu...

USAID – Javni poziv za podršku investicijama iz dijaspore

Službeno je 26. 02. 2018. godine otvoren novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru aktivnosti USAID Projekta "Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine", objavio je USAID. Riječ je o grant programu koji podržava mikro, mala i srednja preduzeća,  koja nisu starija od tri godine i...

Javni poziv kompanijama iz BIH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„

U sklopu treće projektne komponente u okviru Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: „Dijaspora za razvoj“ (D4D) koji predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BIH), Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodne...

Informacije o javnim pozivima za jedinice lokalne samouprave u okviru projekta “Dijaspora za razvoj”

U okviru druge projektne komponente, u okviru projekta Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: „Dijaspora za razvoj“ (D4D) koji predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BIH), Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i...

Pitajte nas