Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je 01.09.2023. godine objavilo javne pozive za prijenos znanja stručnjaka iz iseljeništva u institucije/javne ustanove u Bosni Hercegovini.

Objavljena su dva poziva: jedan za stručnjake, a drugi za institucije/javne ustanove u BiH.

Javni pozivi i popratna dokumentacija dostupni su na web portalu za dijasporu:

https://dijaspora.mhrr.gov.ba/ pod JAVNI POZIVI I KONSULTACIJE,

kao i na službenoj web stranici Ministarstva:

http://www.mhrr.gov.ba/ pod JAVNI POZIVI.