JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja

iseljenicima i organizacijama iseljenika iz Bosne i Hercegovine

                                                                                            

  1. CILJ JAVNOG POZIVA

Priznanje istaknutim pojedincima u iseljeništvu i organizacijama iseljenika iz Bosne i Hercegovine najviše je priznanje koje se dodjeljuje za izniman doprinos u jačanju veza iseljeništva s Bosnom i Hercegovinom, u cilju priznavanja dosadašnjeg rada i poticanja daljnje suradnje s Bosnom i Hercegovinom u različitim područjima društvenog života.

  1. JAVNI POZIV

Poziva se iseljeništvo iz Bosne i Hercegovine, organizacije iseljenika iz Bosne i Hercegovine, gospodarska društva, nevladine organizacije, udruge i druge pravne osobe iz iseljeništva i Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge za dodjelu priznanja u području:

a) gospodarstva,

b) znanosti i obrazovanja,

c) kulture i informiranja,

d) profesionalnog i amaterskog sporta,

e) zdravstva i socijalne skrbi,

f) filantropske i dobrotvorne djelatnosti.

Iz svakog područja dodjeljuje se jedno priznanje, bez obzira na to da li se priznanje dodjeljuje pojedincu ili organizaciji iseljenika iz Bosne i Hercegovine.

  1. SADRŽAJ PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA

Prijedlog za dodjelu priznanja dostavlja se na Obrascu prijave za dodjelu priznanja iseljenicima i organizacijama iseljenika iz Bosne i Hercegovine Aneks 1, koji se nalazi u prilogu Javnog poziva, s dokumentacijom koja potvrđuje navode u prijedlogu.

Prijedlog za dodjelu priznanja mora sadržavati osobne podatke o kandidatu, odnosno naziv i sjedište organizacije koja se predlaže i vrstu priznanja. U obrazloženju se navode činjenice i dokazi o radu i angažiranju, postignutim rezultatima i uspjehu na temelju čega se može odlučiti o dodjeli priznanja.

Pored navedenog, organizacije iseljeništva iz Bosne i Hercegovine dužne su podnijeti i Rješenje o registriranju.

Prijedlog suprotan predmetu javnog poziva neće se razmatrati i bit će odbačen.

Sve prijave moraju biti podnesene na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na vrijeme i na propisanim obrascu prijave, uključujući sve obavzne dokumente i priloge.

Obrazac prijave mora biti popunjen i potpisan te ovjeren (ako je podnositelj prijedloga pravna osoba).

  1. NAČIN PODNOŠENJA PRIJEDLOGA

Prijedlog se podnosi isključivo poštom, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Trg Bosne i Hercegovine 3

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

„Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja

iseljenicima i organizacijama iseljenika iz Bosne i Hercegovine“ NE OTVARATI

Prijave se podnose isključivo na gore navedenom prijavnom obrascu, koji je priložen javnom pozivu objavljenom na internetskoj stranici Ministarstva: www.mhrr.gov.ba  i www.dijaspora.mhrr.gov.ba

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Rok za podnošenje prijedloga je 21 dan od dana objavljivanja javnog poziva na internetskim stranicama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a završava se 15.05.2019. godine.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi neće se razmatrati.

6. DODATNE INFORMACIJE

Sva dodatna pitanja u vezi s javnim pozivom mogu se dostaviti e-mailom, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja, s jasno nazvanim javnim pozivom u predmetu poruke, na sljedeću e-mail adresu: iseljenistvo@mhrr.gov.ba.

7. OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA

Obavijest o odabranim prijedlozima kao i obavijest o mogućem odbacivanju ili odbijanju prijedloga bit će dostavljena svim podnositeljima prijedloga.

Predviđeni indikativni vremenski okvir za dovršenje procesa primanja prijedloga je sljedeći:

AKTIVNOST DATUM
Objava javnog poziva 24.04.2019. g
Rok za dodatne upite i pojašnjenja 08.05.2019. g
Rok za podnošenje prijedloga 15.05.2019. g

Ovdje možete preuzeti:Odluku o kriterijima za dodjelu priznanja i Obrazac prijave