Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u suradnji s dijasporom jedna je od aktivnosti u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ (u daljem tekstu D4D). D4D je projekt Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH. Osnovni cilj projekta je da doprinese poboljšanju socio-ekonomskih prilika i perspektiva za žene i muškarce u BiH, kao i unapređenju njihovog kvaliteta života kroz snažniju suradnju s dijasporom.

Ukupno raspoloživa financijska sredstva (u obliku bespovratnih sredstava) po ovom javnom pozivu iznose ukupno 436.000 KM. Maksimalni iznos bespovratne financijske podrške po projektu iznosi 200.000 KM, dok je minimalni iznos podrške po projektu 88.000 KM. Podnositelj prijedloga investicijskog projekta mora osigurati sufinanciranje u vrijednosti od najmanje 60% od ukupnog iznosa investicije.

Krajnji rok za podnošenje prijedloga investicijskih projekata je 23.  prosinac 2019.

Sve detalje vezano za ovaj javni poziv možete pogledati ovdje.