Kraj još jedne školske godine obilježen je širom Sydneya, na lokacijama u kojima se odvijala nastava za djecu čije je porijeklo bosanskohercegovačko
Bosanska etnička škola u Sydneyu (Australija), je ovog prosinca uspješno završila još jednu školsku godinu s više od sedamdeset polaznika. Prigodnim i koordiniranim svečanostima na nekoliko lokacija u kojima se odvijala nastava, učenicima su uručene diplome, pokloni, pehari, nagrade i pohvale Ministarstva obrazovanja Novog Južnog Velsa za one najbolje, koji su se posebno istakli u učenju bosanskog jezika u proteklih dvanaest mjeseci.


Uspješno je završena još jedna školska godina/ Maida Vugdalić

O DOMOVINI BIH

Nastavni kadar, đaci i roditelji su se susretali sa raznim izazovima u 2021. godini, ponajviše zbog strogih restrikcija i ograničenog kretanja usljed zaštite od širenja virusa Covid-19. Ali, niti u jednom trenutku nisu posustali, niti prekinuli sate i učenje, prateći upute Federacije jezičkih škola zajednica, a uz to i neprestano podržavajući i pomažući srodnu obrazovnu instituciju Novog Južnog Velsa gdje nastavu na bosanskom jeziku imaju samo srednjoškolci.


Vladala je veoma lijepa i svečana atmosfera/ Maida Vugdalić

Na svečanosti je vladala veoma lijepa i svečana atmosfera, a posebna zahvalnost je iskazana roditeljima na nesebičnoj potpori i motiviranju djece da redovno prisustvuju satovima svakog vikenda. Roditelji i staratelji su uz to zamoljeni da popune anketu o radu škole, daju svoje mišljenje i sugestije, te tako dodatno obogate rad BEŠ-a, kako bi se djeci pružio i omogućio što bolji način uspješnog učenja o prvobitnoj domovini Bosni i Hercegovini, njenom jeziku, kulturi i tradiciji.


Učenicima su uručene diplome/ Maida Vugdalić

Ipak, najveća pažnja je posvećena najmlađima koji nisu krili svoju radost zbog poklon-paketića, zabavno-edukativnog karaktera i pehara. Tijekom uručivanja diploma, o svakom učeniku su njegovi nastavnici iznijeli mišljenje o napretku, uspjehu i budućim ciljevima ka još boljem uspjehu, što je izazvalo posebno interesovanje kod roditelja.


Trenutni ljetni raspust traje od kraja siječnja 2022./ Maida Vugdalić

Trenutni ljetni raspust u Australiji, na kojem mališani odmaraju do kraja siječnja iduće godine, nije usporio rad Školskog odbora koji trenutno organizira plan i program za 2022, uz želju za što više bogatog sadržaja, ekskurzija i projekata sa bosanskohercegovačkim organizacijama u Sydneyu, koje podržavaju rad ove obrazovne institucije dugi niz godina. Predavači su već počeli zajedno kreirati udžbenike prilagođene za učenje bosanskog jezika djece koja žive u inozemstvu i za koje vlada veliko zanimanje i kod drugih sličnih škola širom svijeta.


Razgovara se o suradnji s dvije internacionalne škole u Sarajevu/ Maida Vugdalić

Tu su i veoma bitni planovi, još u fazi pregovora, za suradnju s dvije internacionalne škole u Sarajevu – Richmond Park School i Njemačkom internacionalnom školom – inicirani posredstvom naših konzulata u Australiji i Bosni i Hercegovini, što bi mogao biti putokaz i drugim sličnim jezičkim školama. Kroz ovu povezanost se osoblje BEŠ-a nada da će se pružiti mogućnost djeci da se upoznaju sa svojim vršnjacima iz Bosne i Hercegovine kroz usavršavanje jezika pomoću konverzacije i sklapanje dugoročnih prijateljstava, te kroz virtualne radionice gdje će se obilaziti značajna i zanimljiva povijesna i zemljopisna mjesta u Bosni i Hercegovini.


Škola želi probuditi još veću želju djeci za upoznavanjem domovine svojih roditelja/ Maida Vugdalić

JAKI TEMELJI

Na ovaj način, BEŠ, želi prvenstveno da u svojim učenicima probudi još veću želju za upoznavanjem domovine svojih roditelja i ojača osjećaj da su i sami dio nje, te da se slobodno odlučuju da je posjete, a moguće da u budućnosti planiraju i eventualni povratak.


Spajanje mladih koji imaju bh. porijeklo/ Maida Vugdalić

Bosanska etnička škola nastoji sagraditi most sa jakim temeljima, na kojima neprestano radi, spajajući mlade koji u sebi nose bh. porijeklo, rođene u Australiji, sa njihovom maticom BiH, u ljubavi kroz uzajamno razumijevanje i širenje njihovih vidika.

Upis za iduću školsku godinu je već u tijeku, a više informacija zajedno sa upisnicama, možete pronaći na web stranici škole.

Preuzeto: MojaBiH