Trideset peti Kladanj dijaspora Meetup bit će održan 23. travnja 2024. godine u 20:30h na Zoom platformi.

Tema meetup-a jeste proljetni RETROVIZOR odobrenih projekata za prvih devet mjeseci tekuće godine, te fokus na ažuriranje Plana aktovnosti za period srpanj – kolovoz 2024. godine.

 

Preuzeto sa : www.i-platform.ch