• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Лакташи – пројекти и пословне идеје

  Општина Лакташи је у потрази за инвеститором

  U pripremi

  1. Назив пројекта: „Прерада и паковање воћа и поврћа“

  Сектор: Пољопривреда и трговина

  Кратак опис пројекта: Пројектом „Паковање и продаја воћа и поврћа“ биће успостављен откупно – прерађивачки центар за воће и поврће у Лакташима. На подручју општине Лакташи постоји дугогодишња традиција у производњи воћа и поврћа. Значајан број произвођача примјењује савремену технологију и постиже веома високе приносе. У области повртарства, највише се производе кромпир, лук, купус, паприке, парадајз, диње, лубенице и краставац, док се у области воћа највише производе јабука, шљива и крушка. Будући да постоји значајна сировинска база потребно је организовати откуп и прераду пољопривредних производа, односно воћа и поврћа. Општина је спремна да инвеститору стави на располагање локацију на којој би могао да изгради објекат и стави у функцију за прераду и паковање воћа и поврћа. Ријеч је оGreenfield“ инвестицији која би се реализовала у једној о пословних зона на територији општине Лакташи. Најперспективнија пословна зона Александровац, налази се у близини аутопута Бањалука – Градишка, што ову локацију чини изузетно приступачном. Општина Лакташи има развијену комплетну инфраструктуру што је чини једном од најатрактивнијих општина за улагање. Међународни прелаз Градишка, који посједује инспекцијске контроле за све врсте роба, удаљен је 20 км од центра општине Лакташи. Општина Лакташи се налази свега 20 км од Бања Луке, административног и културног центра Републике Српске. Од великих регионалних центара Лакташе дијели највише 300 км (Сарајево – 250 км, Загреб – 160 км, Београд  – 306 км, Љубљана 300 км ). Пољопривредно земљиште у Лијевчу пољу је земљиште највише бонитетне  класе  и производног потенцијала и већина становништва се бави пољопривредном производњом.   Анализа је показала да би производња била већа, а чак би се и нови произвођачи укључили у комерцијалну производњу ако би имали сигурног купца за своје производе. Откупни и прерађивачки центар би сировине могао набављати од произвођача који се налазе на територијама општина Лакташи, Србац, Градишка и Козарска Дубица. У овим општинама постоји дуга традиција производње пољопривредних производа, производи се квалитетна сировина и произвођачи су овладали савременом технологијом производње.  Са друге стране отварају се могућности извоза домаћих производа на инострано тржиште. Такође, могуће је успоставити кооперантску сарадњу између инвеститора и пољопривредних произвођача, тј. да инвеститор пољопривредним произвођачима обезбиједи репроматеријал и савјетодавне услуге које ће урачунати у откупну цијену. На тај начин инвеститор може под контролом држати све процесе од садње култура па до откупа. Овакав начин пословања, инвиститора чини сигурним да ће својим купцима предати робу одређене врсте и квалитете по унапријед договореној цијени.

  Разлози због којих би се инвестирало у пројекат: повољна цијена електричне енергије, ниским транспортним трошкови због географског положаја општине Лакташи, развијена инфраструктуре и непостојање других прерађивачких капацитета, нижа цијена радне снаге у односу на земље у Европској унији.

  1. Назив пројекта: „Центар за сортирање и рециклажу комуналног отпада“

  Сектор: Заштита животне средине и комуналне услуге

  Кратак опис пројекта: Пројекат подразумијева изградњу центра за сортирање и рециклажу у Лакташима. Реализација овог пројекта имала би вишеструк значај, како за општину Лакташи тако и за инвеститоре из дијаспоре, јер би довела до учвршћивања веза, те јачањa и промоцијe сарадње Републике Српске и Босне  и Херцеговине са дијаспором. Општине Прњавор, Градишка, Србац и Лакташи имају капацитете неопходне за несметано одвијање пословања, односно постоје капацитети да се прикупи 40.000 тона отпада на годишњем нивоу. У новоформираном постројењу требало би успоставити систем у којем је могуће производити електричну енергију из обновљивих извора енергије (депонијски биогас), снаге 1-10 мегавата, а све у складу са Законом о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији. Могуће је успостављање јавно-приватног партнерства на овом пројекту.

   3. Назив пројекта: „Изградња Aqua парка у Лакташима“

  Сектор: Бањски туризам

  Кратак опис пројекта: Рaзвojни пoтeнциjaл oпштинe прeдстaвљa бaњски туризaм. Бaњe Лaктaши и Слaтинa сa тeрмoминeрaлнoм вoдoм пoсjeдуjу вишeдeцeниjску туристичку трaдициjу у лиjeчeњу рeумaтских oбoљeњa, бoлeсти срцa, oчиjу, крвoтoкa и др. Изградња аqua парка у Лакташима, која се помиње као један од развојних пројеката, употпунила би садржај и унаприједила понуду бањског туризма. Иако развијен у Лакташима, бањски туризам се може додатно развијати, и то на начин да се створе услови да све узрасне категорије, како локално становништво тако и посјетиоци из других градова и општина и страни туристи, нађу за интересантно и корисно (у овом случају, купање у термоминералној води) да посјете аqua парк.

   

  ДОКУМЕНТИ/ФАЈЛОВИ

  Nema dodatnih dokumenata ili fajlova

  Питајте нас