Vlada Sjedinjenih Američkih Država je putem USAID-ovog projekta “Diaspora Invest” pozvala kompanije iz Bosne i Hercegovine da se prijave na Poziv za povezivanje i posredovanje u izvozu s ekspertima iz dijaspore. Riječ je o programu u okviru kojeg stručnjaci iz dijaspore, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, imaju priliku posjetiti domovinu i povezati se sa domaćim kompanijama, te kroz zajedničke aktivnosti istražiti mogućnosti posredovanja ili pripreme za izvoz usluga ili proizvoda iz naše zemlje. Cijeli program se realizuje u saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, Privrednom komorom Republike Srpske i Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine.

Više o ovom pozivu možete pogledati na https://diasporainvest.ba/usaid-povezujemo-domace-kompanije-sa-posrednicima-zaizvoz-iz-dijaspore/

Svi zainteresovani mogu aplicirati putem online aplikacije: https://bit.ly/export-diaspora