• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Општине са којима је МЉПИ потписало Меморандум о сарадњи у области дијаспоре

  Контакт подаци за општине и координаторе за дијаспору

  ГРАД БИХАЋ
  Босанска 4. 77000 Бихаћ
  Тел: 037 229 605
  Фаx: 037 222 220
  kabinet@bihac.org

  Координатор за дијаспору

  Алана Фајковић

  Тел: 037 229 670

  Фаx: 037 229 629

  Емаил: piu.wwtp@bihac.org

  ОПЋИНА БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ
  Босанска 110. , 77250 Босански Петровац
  Тел: 037 883 579
  Фаx: 037 881 012
  opcinabp@bih.net.ba

  Координатор за дијаспору

  Ениса Фетах Рекић

  Тел: 037 883 570

  fetah.enisa@gmail.com 

  ОПЋИНА ГРАДАЧАЦ
  Хусеина Капетана Г. 54, 76250 Градачац
  Тел: 035 369 760
  Фаx: 035 369 751
  edis.dervisagic@gradacac.ba

  Координатор за дијаспору

  Суада Хећимовић

  suada.hecimovic@gradacac.ba 

  ОПЋИНА ЈАЈЦЕ

  Николе Шопа бб, 70101 Јајце
  Тел: 030 658 013
  Фаx: 030 658 013

  Координатор за дијаспору

  Дијана Дузић

  Седин Јолдић

  Тел: 030 658 174
  dijana.opc.jc@gmail.com 

  Тел:030 658 011
  joldic_sedin@hotmail.com

  ОПЋИНА КЛАДАЊ
  Кладањских бригада 2, 75280 Кладањ
  Тел: 035 621 150
  Фаx: 035 621 150
  opcinakl@bih.net.ba

  Координатор за дијаспору

  Денис Чамџић

  Тел: 061/289-403
  denis_camdzic@hotmail.com

  ОПЋИНА КЉУЧ
  Бранилаца БиХ 78, 79280 Кључ
  Тел: 037 662 054
  Фаx: 037 661 104
  opcinakljuc.nacelnik@gmail.com

  Координатор за дијаспору

  Амир Хаџић

  Тел:037 661 100
  amirhadzic68@gmail.com

  ОПЋИНА КРЕШЕВО
  Фра Грге Мартића 43, 71260 Крешево
  Тел: 030 806 622
  Фаx: 030 806 826
  nacelnilk@kresevo.ba

  Координатор за дијаспору

  Зорка Видовић

  Борис Билић

  zora.vidovic@gmail.com
  bilicboris00@gmail.com 

  ОПЋИНА ЉУБУШКИ
  Зринско франкопанска 71, 88320 Љубушки
  Тел: 039 835 502
  Фаx: 039 833 81
  opcina.ljubuski@tel.net.ba

  Координатор за дијаспору

  Андреа Шкегро

  Тел: 039 835 539
  anskegro86@gmail.com

  ОПЋИНА МАГЛАЈ
  Витешка улица број 4, 74250 Маглај
  Тел: 032 465 810
  Фаx: 032 465 817
  opcina@maglaj.ba

  Координатор за дијаспору

  Нермин Бешлагић

  Тел: 032 465 810
  Фаx: 032 465 817

  nermin.beslagic@maglaj.ba

  ОПЋИНА НОВИ ГРАД САРАЈЕВО
  Бул. Меше Селимовића 97, 71000 Сарајево
  Тел: 033 033/291-103
  Фаx: 033/291-278
  ngsa@bih.net.ba

  Координатор за дијаспору

  Елма Омеровић

  тел: 033/291-302

  crbng@bih.net.ba

  ОПЋИНА ПОСУШЈЕ
  Фра Грге Мартића 30, 88240 Посушје
  Тел: 039 681 035
  Фаx: 039 681 041
  nacelnik@posusje.net

  Координатор за дијаспору

  Иван Миличевић

  ivan.milicevic@posusje.net
  Тел: 039 681 035

  ОПЋИНА САНСКИ МОСТ
  Бањалучка 3, 79260 Сански Мост
  Тел: 037 689 345
  Фаx: 037 686 130
  nacelnik@sanskimost.gov.ba

  Координатор за дијаспору

  Амер Мезетовић

  Тел: 037 689 126
  amer@sanskimost.gov.ba

  ОПЋИНА УСОРА
  Сивша бб 74230 Усора
  Тел: 032 895 240
  Фаx: 032 893 514
  zvonimir.andjelic@usora.com

  Координатор за дијаспору

  Иво Топаловић

  Тел: 032/895-239

  ivo.topalovic@usora.com

  ОПЋИНА ВЕЛИКА КЛАДУША
  Х. Поздерца 3, 77230 Велика Кладуша
  Тел: 037 770 025
  Фаx: 037 775 272
  vkladusa@bih.net.ba

  Координатор за дијаспору

  Сенад Шехић

  senad.sehic@velikakladusa.gov.ba

  ОПЋИНА ЗАВИДОВИЋИ
  Сафвет бега Башагића бб, 72220 Завидовићи
  Тел: 032 878 327
  Фаx: 032 868 230
  opzdici@bih.net.ba

  Координатор за дијаспору

  Идриз Алихоџић

  Џералдина Миличевић

  idriz.alihodzic@zavidovici.ba 
  dzeraldina.milicevic@gmail.com

  ОПЋИНА ЖЕПЧЕ
  Стјепана Радића 2, 72230 Жепче
  Тел: 032 888 601
  Фаx: 032 888 609
  nacelnik.zepce@tel.net.ba

  Координатор за дијаспору

  Бранка Јанко

  bjanko45@gmail.com

  ОПЋИНА ЖИВИНИЦЕ
  Алије Изетбеговић 28, 75270 Живинице
  Тел: 035 743 303
  Фаx: 035 772 125
  nacelnik@opcinazivinice.ba

  Координатор за дијаспору

  Мина Халилчевић

  Тел: 035/743-380
  mina@opcinazivinice.ba
  dijaspora@opcinazivinice.ba

  ГРАД ЗЕНИЦА
  Трг БиХ 6, 72000 Зеница
  Тел: 032 401 215
  Фаx: 032 241 614
  gradska.uprava@zenica.ba

  Координатор за дијаспору

  Амра Мехмедић

  amra.mehmedic@zenica.ba

  ГРАД ПРИЈЕДОР
  Трг Ослобођења бр. 1, 79101 Приједор
  Телефон: 052/245-100
  Фаx: 052/231-177
  gradonacelnik@prijedorgrad.org

  Координатор за дијаспору

  Зинајда Хосић

  Тел: 052 214 333
  zinajda.hosic@prijedorgrad.org

  ГРАД БИЈЕЉИНА
  Трг Краља Петра И Карађорђевића бр. 1, 76300 Бијељина
  Тел: 055/233-100
  Фаx: 055/211-922
  mayor@gradbijeljina.org

  Координатор за дијаспору

  Миле Пејчић

  mile.pejcic@gradbijeljina.org

  ГРАД ДОБОЈ
  Хиландарска бр. 1, 74101 Добој
  Тел: 053/242-130
  Фаx: 053/242-258
  gradonacelnik@doboj.gov.ba

  Координатор за дијаспору

  Тел: 053 242 001

  Моб: 065/561-286
  dijaspora@doboj.gov.ba

  ОПШТИНА БРАТУНАЦ
  Светог Саве 260, 75420 Братунац
  Тел: 056/410-176
  Фаx: 056/410-337
  bratopst@teol.net

  Координатор за дијаспору

  Бобана Велага

  velaga.bobana@gmail.com

  ОПШТИНА БРОД
  Светог Саве 17, 74450 Брод
  Тел: 053/610 116
  Фаx: 053/661-116
  nacelnik@opstina-brod.net

  Координатор за дијаспору

  Сенад Жепчан

  Тел: 053/610-114
  061/144-347
  kolibe@yahoo.com

  ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ
  Првог Крајишког пролет. батаљона 50.
  78240 Челинац
  Тел: 051/553-010
  Фаx: 051/553-015
  momcilo.zeljkovic@opstina-celinac.com

  ОПШТИНА ЛАКТАШИ
  Карађорђева 56, 78250 Лакташи
  Тел: 051/334-215
  Фаx: 051/334-258

  Координатор за дијаспору

  bojana.kondic@laktasi.net

  ОПШТИНА ЛОПАРЕ
  Цара Душана 143, 75240 Лопаре
  Тел: 055/650-174
  Фаx: 055/650-304
  loparena@teol.net

  Координатор за дијаспору

  Жељко Керовић

  Тел: 055 650 178
  loparepd@teol.net

  ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ
  Цара Душана 44. 88280 Невесиње
  Тел: 059/610-330
  Фаx: 059/601-018
  nacelnik.nevesinje@gmail.com

  Координатор за дијаспору

  Василије Буха

  Тел: 059 602 802
  strategija.nevesinje@gmail.com

  ОПШТИНА СОКОЛАЦ
  Гласиначка 13, 71350 Соколац
  Тел: 057/448-712
  Фаx: 057/448-056
  nacelnik@opstinasokolac.net

  Координатор за дијаспору

  Младен Ерић

  Тел: 057/444-141
  mladena.eric@opstinasokolac.net

  ГРАД ЦАЗИН

  Ул. Првог Предсједника БиХ, Алије Изетбеговића 1, 77220 Цазин

  тел: 037 514 006

  факс: 037 514 314

  nacelnik@opcinacazin.ba

  Координатор за дијаспору
  Самир Јапић

  тел: 037/515-342

  моб:061/242-771

  dijaspora@opcinacazin.ba

  ОПШТИНА НОВИ ГРАД
  Петра Кочића, 79 220 Нови Град
  Тел: 052/752-900
  Фаx: 052/720-901

  Координатор за дијаспору

  Елма Ибраковић

  Тел: 062/830-531

  elma.ibrakovic@opstina-novigrad.com

  ГРАД БРЧКО

  Булевар Мира 1, 76 100 Брчко дистрикт БиХ

  Тел: 049/217-234

  Координатор за дијаспору

  Срђан Блажић

  srdjan.blazic@bdcentral.net

  ОПШТИНА ТРАВНИК

  Конатур бб, 72270 Травник
  Тел/фаx: 030 511 146
  urednacelnika@opcinatravnik.com.ba

  Координатор за дијаспору

  Азем Ејубовић
  Тел: 030 509 051
  Емаил: dijaspora@opcinatravnik.com.ba 

  ОПШТИНА ДРВАР

  Титова 1,  80260 Дрвар
  Тел/фаx: 034 819 001
  opcina.drvar@tel.net.ba

  Координатор за дијаспору

  Жељко Папак

  Горана Танкосић

  Емаил: opcina.drvar@tel.net.ba

  ГРАД ГРАДИШКА

  Видовданска 1А, 78 400 Градишка

  Тел: 051/810-356

  Координатор за дијаспору

  Данијела Милетић

  Тел: 051/810-333

  Е-маил: danijela.miletic@gradgradiska.com

  Дарко Паспаљ

  Тел: 051/810-332

  Е-маил: darko.paspalj@gradgradiska.com

  ОПЋИНА КОЊИЦ

  Маршала Тита бр 62, 88 400

  Тел. : 036/712-200

  Координатор за дијаспору

  Ајла Греда

  тел: 036/727-645

  е-маил: dijaspora@konjic.ba 

   

   

   

  Питајте нас