• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Општине са којима је МЉПИ потписало Меморандум о сарадњи у области дијаспоре

  Контакт подаци за општине и координаторе за дијаспору

  ГРАД БИХАЋ
  Босанска 4. 77000 Бихаћ
  Тел: 037 229 605
  Факс: 037 222 220
  kabinet@bihac.org Tel: 037/229-631

  Координатор за дијаспору

  061/162-122
  ermin.zulic@hotmail.com

  ОПЋИНА БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ
  Босанска 110.
  77250 Босански Петровац
  Тел: 037 883 579
  Факс: 037 881 012
  opcinabp@bih.net.ba

  Координатор за дијаспору

  Тел: 037 883 570
  opcinabp@bih.net.ba
  velaga.bobana@gmail.com

  ОПЋИНА ГРАДАЧАЦ
  Хусеина Капетана Г. 54.
  76250 Градачац
  Тел: 035 369 760
  Факс: 035 369 751
  edis.dervisagic@gradacac.ba

  ОПЋИНА ЈАЈЦЕ
  Николе Шопа бб
  70101 Јајце
  Тел: 030 658 013
  Факс: 030 547 740

  Координатор за дијаспору

  Тел:030 658 174
  dijana.opc.jc@gmail.com

  ОПЋИНА КЛАДАЊ
  Кладањских бригада 2.
  75280 Кладањ
  Тел: 035 621 150
  Факс: 035 621 150
  opcinakl@bih.net.ba

  Координатор за дијаспору

  Тел: 061/289-403
  denis_camdzic@hotmail.com

  ОПЋИНА КЉУЧ
  Бранилаца БиХ 78.
  79280 Кључ
  Тел: 037 662 054
  Факс: 037 661 104
  opckljuc@bih.net.ba

  Координатор за дијаспору

  Тел:037 661 100
  amirhadzic68@gmail.com

  ОПЋИНА КРЕШЕВО
  Фра Грге Мартића 43.
  71260 Крешево
  Тел: 030 806 622
  Факс: 030 806 826
  nacelnilk@kresevo.ba

  Координатор за дијаспору

  zora.vidovic@gmail.com
  opcina@kresevo.ba

  ОПЋИНА ЉУБУШКИ
  Зринско франкопанска 71. 88320 Љубушки
  Тел: 039 835 502
  Факс: 039 833 81
  opcina.ljubuski@tel.net.ba

  Координатор за дијаспору

  Тел: 039 835 539
  anskegro86@gmail.com

  ОПЋИНА МАГЛАЈ
  Витешка улица број 4. 74250 Маглај
  Тел: 032 609 550
  Факс: 032 609 551
  opcina@maglaj.ba

  Координатор за дијаспору

  Тел: 032 609 550
  nermin.beslagic@maglaj.ba

  ОПЋИНА НОВИ ГРАД
  Бул. Меше Селимовића 97. 71000 Сарајево
  Тел: 033 452 422
  Факс: 033 586 705
  infonovigrad@novigradsarajevo.ba

  Координатор за дијаспору

  тел: 033/291-302
  anera@novigradsarajevo.ba

  ОПЋИНА ПОСУШЈЕ
  Фра Грге Мартића 30. 88240 Посушје
  Тел: 039 681 035
  Факс: 039 681 041
  nacelnik@posusje.net

  Координатор за дијаспору

  ivan.milicevic@posusje.net
  Тел: 039 681 035

  ОПЋИНА САНСКИ МОСТ
  Бањалучка 3. 79260 Сански Мост
  Тел: 037 689 345
  Факс: 037 686 130
  nacelnik@sanskimost.gov.ba

  Координатор за дијаспору

  Тел: 037 689 126
  amer@sanskimost.gov.ba

  ОПЋИНА УСОРА
  Сивша бб 74230 Усора
  Тел: 032 895 240
  Факс: 032 893 514
  zvonimir.andjelic@usora.com

  Координатор за дијаспору

  Тел: 032/895-239
  063/379-422
  mario.pranjic@usora.com

  ОПЋИНА ВЕЛИКА КЛАДУША
  Х. Поздерца 3.
  77230 Велика Кладуша
  Тел: 037 770 025
  Факс: 037 775 272
  vkladusa@bih.net.ba

  ОПЋИНА ЗАВИДОВИЋИ
  Сафвет бега Башагића бб
  72220 Завидовићи
  Тел: 032 878 327
  Факс: 032 868 230
  opzdici@bih.net.ba

  Координатор за дијаспору

  opzdici@bih.net.ba
  dzeraldina.milicevic@gmail.com

  ОПЋИНА ЖЕПЧЕ
  Стјепана Радића 2. 72230 Жепче
  Тел: 032 888 601
  Факс: 032 888 609
  nacelnik.zepce@tel.net.ba

  ОПЋИНА ЖИВИНИЦЕ
  Алије Изетбеговић 28. 75270 Живинице
  Тел: 035 743 303
  Факс: 035 772 125
  nacelnik@opcinazivinice.ba

  Координатор за дијаспору

  Тел: 035/743-380
  mina@opcinazivinice.ba
  dijaspora@opcinazivinice.ba

  ГРАД ЗЕНИЦА
  Трг БиХ 6.
  72000 Зеница
  Тел: 032 401 215
  Факс: 032 241 614
  gradska.uprava@zenica.ba

  ГРАД ПРИЈЕДОР
  Трг Ослобођења бр. 1.
  79101 Приједор
  Телефон: 052/245-100
  Факс: 052/231-177
  gradonacelnik@prijedorgrad.org

  Координатор за дијаспору

  Тел: 052 214 333
  zinajda.hosic@prijedorgrad.org

  ГРАД БИЈЕЉИНА
  Трг Краља Петра И Карађорђевића бр. 1
  76300 Бијељина
  Тел: 055/233-100
  Факс: 055/211-922
  mayor@gradbijeljina.org

  ГРАД ДОБОЈ
  Хиландарска бр. 1.
  74101 Добој
  Тел: 053/242-130
  Факс: 053/242-258
  gradonacelnik@doboj.gov.ba

  Координатор за дијаспору

  Тел: 053 242 001

  065/561-286
  gradonacelnik@doboj.gov.ba

  ОПШТИНА БРАТУНАЦ
  Светог Саве 260.
  75420 Братунац
  Тел: 056/410-176
  Факс: 056/410-337
  bratopst@teol.net

  ОПШТИНА БРОД
  Светог Саве 17.
  74450 Брод
  Тел: 053/610 116
  Факс: 053/661-116
  nacelnik@opstina-brod.net

  Координатор за дијаспору

  Тел: 053/610-114
  061/144-347
  kolibe@yahoo.com

  ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ
  Првог Крајишког пролет. батаљона 50.
  78240 Челинац
  Тел: 051/553-010
  Факс: 051/553-015
  momcilo.zeljkovic@opstina- celinac.com

  ОПШТИНА ЛАКТАШИ
  Карађорђева 56. 78250 Лакташи
  Тел: 051/334-215
  Факс: 051/334-258

  Координатор за дијаспору

  bojana.kondic@laktasi.net

  ОПШТИНА ЛОПАРЕ
  Цара Душана 143.
  75240 Лопаре
  Тел: 055/650-174
  Факс: 055/650-304
  loparena@teol.net

  Координатор за дијаспору

  Тел: 055 650 178
  loparepd@teol.net

  ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ
  Цара Душана 44. 88280 Невесиње
  Тел: 059/610-330
  Факс: 059/601-018
  nacelnik.nevesinje@gmail.com

  Координатор за дијаспору

  Тел: 059 602 802
  strategija.nevesinje@gmail.com

  ОПШТИНА СОКОЛАЦ
  Гласиначка 13.
  71350 Соколац
  Тел: 057/448-712
  Факс: 057/448-056
  nacelnik@opstinasokolac.net

  Координатор за дијаспору

  Тел: 057/444-141
  mladena.eric@opstinasokolac.net

  ОПШТИНА СТАНАРИ
  Станари бб, 74208 Станари,
  тел: +387 53 201-810 – централа
  Факс: +387 53 290-966
  nacelnik@opstinastanari.com

  Питајте нас