Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине је 01.09.2023. године објавило јавне позиве за пријенос знања стручњака из исељеништва у институције/јавне установе у Босни Херцеговини.

Објављена су два позива: један за стручњаке, а други за институције/јавне установе у БиХ.

Јавни позиви и попратна документација доступни су на wеб порталу за дијаспору:

https://dijaspora.mhrr.gov.ba/ под ЈАВНИ ПОЗИВИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ,

као и на службеној wеб страници Министарства:

http://www.mhrr.gov.ba/ под ЈАВНИ ПОЗИВИ.