• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Пословна зона Каменица

  Град Бихаћ је у потрази за инвеститором који је заинтересован за заједничко улагање (јавно-приватно партнерство), директна улагања, куповина, итд.

  U pripremi

  Пословна зона Каменица

  Пословна зона Каменица се налази уз главну саобраћајницу М5, која води до граничног прелаза Изачић, а с друге стране у Град Бихаћ.

  У обухвату  регулационог плана „Каменица“ налази се 5 неизграђених грађевинских парцела/ слободних за потенцијалне инвеститоре које су у власништву Града Бихаћа.

  За нове инвеститоре у ПЗ постоје одређене олакшице за нове инвестиције и нова радна мјеста: а) порезне олакшице, б) умањење ренте и ц) царинске олакшице.

  Локација:  Каменица, град Бихаћ

  Циљ пројекта: стварање предиспозиција за интензивнији развој предузетништва и инвестирања у град Бихаћ, као и привлачење домаћих и страних инвеститора.

  Питајте нас