• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Јавне консултације

  Укључите се у креирање јавних политика

  Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине позива грађане БиХ, организације цивилног друштва, академску заједницу и све заинтересиране јавности, да узму учешће у креирању и проведби јавних политика које су у надлежности Министарства.

  На овој страници имате могућност да подијелите ваше мишљење о приједлозима правних прописа који су у надлежности Министарства за ...

  Укључите се у креирање јавних политика

  Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине позива грађане БиХ, организације цивилног друштва, академску заједницу и све заинтересиране јавности, да узму учешће у креирању и проведби јавних политика које су у надлежности Министарства.

  На овој страници имате могућност да подијелите ваше мишљење о приједлозима правних прописа који су у надлежности Министарства за људска права и избјеглице БиХ.

  Такођер, Министарство позива све грађане да преко њеб платформе <a href=”https://www.ekonsultacije.gov.ba”>www.ekonsultacije.gov.ba</a> својим конструктивним приједлозима и идејама, суђелују у креирању јавних политика у нашој земљи, а које су у надлежности свих институција БиХ.

  ОТВОРЕН ПРОЦЕС ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА ОКВИРНЕ СТРАТЕГИЈЕ САРАДЊЕ СА ИСЕЉЕНИШТВОМ ЗА ПЕРИОД 2024-2028 И АКЦИОНИ ПЛАН

  Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине започиње процес јавних консултација Оквирне стратегије сарадње са исељеништвом за период 2024-2028 и Акциони план. У складу са Правилима за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, број 5/17), процес јавних консултација је отворен у периоду од 23.08.2023. до 06.09.2023....

  ОТВОРЕН ПРОЦЕС ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА НА НАЦРТ ПРАВИЛНИКА О ЕВИДЕНЦИЈИ НАУЧНОГ И ПОСЛОВНОГ ИСЕЉЕНИШТВА И ИСТАКНУТИХ ПОЈЕДИНАЦА У ИСЕЉЕНИШТВУ ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

  Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине започиње процес јавних консултација на нацрт Правилника о евиденцији научног и пословног исељеништва и истакнутих појединаца у исељеништву из Босне и Херцеговине. У складу са Правилима за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, број 5/17), процес јавних консултација је...

  ОТВОРЕН ПРОЦЕС ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА НА НАЦРТ ОКВИРНЕ СТРАТЕГИЈЕ САРАДЊЕ СА ИСЕЉЕНИШТВОМ ЗА ПЕРИОД 2020-2024. ГОДИНЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА

  Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине започиње процес јавних консултација на нацрт Оквирне стратегије сарадње са исељеништвом за период 2020-2024. године и Акционог плана. У складу са Правилима за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, број 5/17), процес јавних консултација је отворен у периоду од...

  ОТВОРЕН ПРОЦЕС ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА О ПРЕДНАЦРТУ ПРАВИЛА ЗА ПРЕНОС ЗНАЊА, ВЈЕШТИНА И ИСКУСТАВА ИЗ ИСЕЉЕНИШТВА У ИНСТИТУЦИЈЕ И ЈАВНЕ УСТАНОВЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

  Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине започиње процес јавних консултација о преднацрту Правила за пренос знања, вјештина и искустава из исељеништва у институције и јавне установе у Босни и Херцеговини. У складу са Правилима за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, број 5/17), процес јавних...

  ОТВОРЕН ПРОЦЕС ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА О ПРЕДНАЦРТУ ПЛАНА КОМУНИКАЦИЈА СА ИСЕЉЕНИШТВОМ

  Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине започиње процес јавних консултација о преднацрту Плана комуникација са исељеништвом. У складу са Правилима за консултације у изради правних прописа („Службени лист  БиХ“, број 5/17), процес јавних консултација је отворен у периоду од 13.07.2018. до 28.07.2018. године. Позивамо Вас да узмете учешће...

  Питајте нас