На 1. хитној сједници одржаној 30.03.2023. године Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) усвојио је, по хитном поступку, Закон о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину.

Закон о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2023. годину је објављен у Службеном гласнику БиХ број 22/23. (link)