Uspješna priča iz Švedske o proslavljenom poduzetniku bosanskohercegovačkog porijekla Zlatanu Bajriću, dobitniku brojnih prestižnih nagrada iz sfere poduzetništva, je još prije šest godina izazvala veliku pažnju bosanskohercegovačke javnosti.

Ovaj istaknuti poduzetnik je svoja znanja i vještine usmjerio ka  razvoju  javnog i privatnog sektora, kroz strukturiranje poslovanja i osiguravanje kontinuiranog rasta, te je danas  jedan od partnera u konsultantskoj firmi SEEBA koja svoje urede ima u Švedskoj i Bosni i Hercegovini, a koja  je u relativno kratkom vremenskom periodu pridobila veliki broj renomiranih međunarodnih klijenata.
SEEBA je osnovana 2010. godine i uspješno  djeluje kao agencija za poslovno savjetovanje,  koja pruža kompletnu podršku svojim klijentima koji  žele razviti, proširiti ili započeti svoje poslovanje, nudeći im sveobuhvatan poslovni model, jedinstven za ovu branšu, koji uključuje specifična znanja, resurse i alate razvijene od strane međunarodog tima stručnjaka. Bez obzira na to da li se radi o javnom ili privatnom sektoru, velikim ili malim kompanijama i bez obzira na fazu poslovanja u kojoj se kompanija nalazi ova konsultanrska kuća svojim klijentima nudi kompletnu podršku.

Sa Bajrićem smo o radu ove konsultantske kuće, iskustvima u Bosni i Hercegovini i svijetu, kao i potencijalima bosanskohercegovačke dijaspore razgovarali u sarajevskom uredu.

„ Adnan Berberović i ja smo osnovali i pokrenuli urede kompanije SEEBA u Sarajevu, želeći na taj način pridonijeti rastu i razvoju bosanskohercegovačkog poduzetništva i ekonomije. Od ove godine spomenute urede u Bosni i Hercegovini vodi Aida Soko, magistrica ekonomskih nauka, koja ima više od 20 godina iskustva u području razvoja privatnog i javnog sektora na senior menadžment pozicijama u: PwCu, ASA Prevent Group, Deloitte, The World Bank, KfW i USAID. Dolazak Aide Soko u našu kompaniju igra značajnu ulogu u oblikovanju budućnosti SEEBA, te je jasan pokazatelj da je naša kompanija spremna za širenje na bosanskohercegovačkom tržištu.
Naša osnovna misija je pomoći javnom i privatnom sektoru u strukturiranju poslovanja i osiguravanju kontinuiranog rasta“, naglasio je Bajrić i dodao kako bi bio sretan kada bi javni i privatni sektor u Bosni i Hercegovini pokazao interesovanje za usluge koje pružaju.

„Kako bi bolje razumjeli čime se bavimo i način na koji pomažemo našim klijentima, želim istaći da SEEBA posjeduje alate za podizanje efikasnosti poslovanja kompanija koje recimo zaostaju za konkurencijom ili se pak nalaze na pogrešnom poslovnom putu. Vođeni svojim iskustvom i stečenim znanjima, kreirali smo pet koraka kojima garatujemo  poboljšanje poslovanja našim klijentima“, rekao je Bajrić i dodao kako se promjene u poslovanju mjere u „novcu i radnim mjestima“.

Pojašnjava nam pet koraka do većeg uspjeha.

„Prvi korak je upoznavanje sa samim temeljima poslovanja kompanije ili projekta, kao i procjena najvažnijih komponenti i analiza trenutnog položaja kompanije na određenom tržištu. Drugi korak se odnosi na definisanje prioritetnih područja. Naglasak se stavlja na kratkoročna rješenja koja brzo daju rezultate, kao i na  dugoročne aktivnosti usmjerene ka rastu i razvoju, nakon čega slijedi postavljanje prioriteta za rješavanje izazova  i odabir najboljih rješenja. Četvrti korak je realizacija našeg plana aktivnosti koji donosi  opipljive rezultate, a u završnoj fazi, što je peti korak, mjerimo i analiziramo rezultate“, kazao je Bajrić.

Pitali smo ga postoji li recept za privlačenje mladih u dijaspori da svojim znanjem i iskustvom pomognu razvoju Bosne i Hercegovine?

„Kada bi postojao jednostavan recept, brzo i lako bismo privukli mlade ljude iz dijaspore da pomognu Bosni i Hercegovini. Neću reći ništa novo ako kažem da Bosnu i Hercegovinu treba učiniti atraktivnom za ulaganja, ali atraktivnom svima, ne samo našim ljudima u dijaspori, koje u većini slučajeva ka Bosni i Hercegovini vuku emocije, a kada naiđu na prvu prepreku, u recimo pokretanju biznisa,  njihove emocije splasnu i ljudi lako odustaju. Kao neko ko poznaje švedsko društvo i bosanskohercegovačku  dijasporu, mogu slobodno reći da ako Švedska nije zainteresirana za Bosnu i Hercegovinu, neće biti ni naši ljudi“, kazao je Bajrić, te je dodao da “postoje odlične predispozicije za uspješanu saradnju, poslovanje i ulaganja dijaspore u Bosnu i Hercegovinu, a SEEBA je upravo pravi primjer svega toga”.

Komentirajući našu konstataciju da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u fokus svojih budućih aktivnosti o oblasti iseljeništva staviti mlade ljude u dijaspori, Bajrić je kazao kako treba intenzivno raditi na promjeni razmišljanja mladih u dijaspori o Bosni i Hercegovini, fokusirati se na manje grupe ovisno o njihovom interesovanju.

„Siguran sam da bi Švedska i Norveška podržale sve konkretne aktivnosti koje bi poduzela Bosna i Hercegovina kako bi privukla i ‘probudila’ svoju mladu dijasporu“, kazao je Bajrić i dodao da bi naša zemlja trebala iskoristiti svoje prednosti u poreznom sistemu u odnosu na evropske zemlje, jer „Bosna i Hercegovina je poreski raj“.

Na kraju razgovora Bajrić nam je rekao kako bi osnivanje malih i srednjih kompanija trebao biti prioritet svih aktera u našoj zemlji, jer četiri od pet radnih mjesta dolazi upravo iz tog sektora.