U partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Grupacija Naša perspektiva je kreirala ‘Vodič za dijasporu iz BiH – Kako ostvariti osnovna ljudska prava u BiH?’. Vodič je namijenjen osobama porijeklom iz Bosne i Hercegovine koje borave izvan njenih granica, te ima za cilj da ovoj skupini olakša korištenje prava u zemlji porijekla.

Vodič na jednom mjestu navodi listu ljudskih prava od interesa iseljeništvu iz BiH, te daje praktične upute za ostvarivanje istih, a sve u cilju da se iseljeništvu prilikom boravka u BiH olakša pristup pravima.

Kada posmatramo naše zakonodavstvo, možemo reći da iseljeništvo iz Bosne i Hercegovine, kao i ostali građani BiH, uživaju sva moguća prava u BiH. Međutim, u praksi neinformiranost i komplikovane procedure onemogućavaju iseljenicima efikasno korištenje prava u zemlji porijekla. Iseljeništvu iz Bosne i Hercegovine, kao posebnoj, mnogobrojnoj i specifičnoj skupini bh. društva, koja daje ogroman doprinos razvoju, neophodno je kreirati posebne mehanizame koji će olakšati ostvarivanje njihovih prava u BiH”, istakao je Armin Alijagić ispred Grupacije Naša perspektiva.

Grupacija Naša perspektiva je osnovana 2010. godine i sprovodi aktivnosti usmjerene ka involviranju dijaspore u razvoj BiH.  Grupaciju čine NVO Naša perspektiva, Globalna razvojna mreža bh. dijaspore, Biznis centar bh. dijaspore i Biznis forum bh. dijaspore – BHdiaFor. U svom dosadašnjem radu, Grupacija je ostvarila saradnju sa relevantnim institucijama i organizacijama u BiH, investitorima bh.porijekla u inostranstvu, kao i vodećim bh. organizacijama širom svijeta.

Vodič je kreiran u sklopu MATRA projekta Jačanje uloge bh. dijaspore u kreiranju politika u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH.

Vodič možete preuzeti ovdje.