Vijeće stranih ulagača (FIC) u Bosni i Hercegovini je krajem lipnja 2018. objavilo drugo izdanje Poslovnog barometra, istraživanje koje sadrži niz korisnih informacija o preprekama u poslovanju u Bosni i Hercegovini, koristima ulaganja, te glavnim razlozima za reinvestiranje u Bosni i Hercegovini.

Rezultati istraživanja će se koristiti za poboljšanje situacije i zahtjeva investitora prema institucijama u Bosni i Hercegovini, s ciljem unapređenja regulatornog okvira, učinkovitost državne uprave i političkih odluka za jačanje položaja trenutnog ulaganja i poticanja novih.

U sažetku Poslovnog barometra navodi se da, iako je Bosna i Hercegovina utvrdila da je privlačenje stranih ulagača jedan od strateških prioriteta, željena razina ulaganja još nije postignuta zbog političke nestabilnosti, komplicirane administrativne strukture, opsežane birokracija i nedostatka poticajnog poslovnog okruženja.

Među članicama VSU, 77% smatra da je poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini nepredvidljivo, što svakako smanjuje mogućnost privlačenja stranih ulaganja. Međutim, bez obzira na uočene prepreke na koje su članice VSU navele u ovoj studiji, 84% postojećih investitora je spreman preporučiti Bosnu i Hercegovinu kao zemlja za ulaganje, a 70% njih planira reinvestirati u Bosni i Hercegovini u naredne tri godine.

Ulagači su identificirali visoko obrazovani kadar, uglavnom tehničke i ekonomske struke (inženjere strojarstva i inženjere elektrotehnike, programere, menadžere) kao najpoželjnije profile uposlenika.

Međutim, ulagači su također u potrazi za drugom tehničkom stručnom radnom snagom. U 2017. godini u 49% tvrtki koje su sudjelovale u istraživanju imalo je povećanje broja uposlenih.

Ukratko, ovo istraživanje pokazalo je da članice VSU ulažu u Bosni i Hercegovini zbog njenog geografskog i strateškog položaja i potencijala domaćeg tržišta, kao i postojećih resursa i logistike u Bosni i Hercegovini.

Poslovni barometar nadopunjuje Bijelu knjigu koju također objavljuje VSU, a koja sadrži konkretne preporuke za poboljšanje poslovne i investicijske klime u Bosni i Hercegovini. Vijeće stranih ulagača je neprofitna poslovna udruga koja zastupa interese stranih tvrtki u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi VSU su poboljšanje investicijskog i poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini te promicanje komunikacije i suradnje VSU i vlasti u Bosni i Hercegovini.

Vijeće stranih ulagača osnovano je 2006. godine, a njegovi članovi su više od 50 međunarodnih i regionalnih tvrtki iz različitih sektora: metalne industrije, rudarstva, građevinarstva, pravnih i financijskih usluga, nafte i energije, trgovine, bankarstva, telekomunikacija, proizvodnje hrane i pića i mnogi drugi. Članovi VSU do sada u Bosnu i Hercegovinu uložili više od devet milijardi KM, a zapošljavaju više od 20.000 osoba.

Poslovni barometar i Bijela knjiga dostupni su na službenim stranicama VSU http://www.fic.ba.